Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Precise Biometrics är noterat på Nasdaq Stockholm. Styrningen av bolaget grundas på bolagsordningen, aktiebolagslagen samt börsens regelverk inklusive koden för svensk bolagsstyrning (Koden). Precise Biometrics bolagsstyrningsrapport beskriver översiktligt hur bolaget styrs och finns att ta del av i bolagets årsredovisningar, de senaste tio årens bolagsstyrningsrapporter återfinns här; https://precisebiometrics.com/investor/sv/finansiell-information/rapporter/

För mer info om Svensk kod för bolagsstyrning, besök http://www.corporategovernanceboard.se/