Årsstämma 2018

Precise Biometrics årsstämma hålls den 16 maj 2018 kl. 16:00 på Mobile Heights, Mobilvägen 10 i Lund.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman ska, för att begäran med säkerhet skall kunna beaktas, inkomma med sådant förslag till styrelsen senast den 28 mars 2018 genom att skicka e-post till arsstamma2018@precisebiometrics.com eller brev till “Årsstämma”, Precise Biometrics AB (publ), Mobilvägen 10, 223 62 Lund.

Årsstämman 2017

 

Årsstämman för Precise Biometrics hölls på Mobilvägen 10 i Lund den 16 maj, 2017 klockan 16.00.

Beslut tagna vid årsstämman
Stämmoprotokoll
Kallelse till årsstämma

Årsstämman 2016

Årsstämman för Precise Biometrics hölls på Mobilvägen 10 i Lund den 17 maj, 2016 klockan 16.00.

Beslut tagna vid årsstämman
Stämmoprotokoll
Kallelse till årsstämma 2016 i Precise

Precise Biometrics Årsstämma 2016

Årsstämman 2015

Årsstämman för Precise Biometrics hölls på företagets huvudkontor i Lund, Scheelevägen 30, den 27 april 2015, klockan 16.00.

Beslut tagna vid årsstämman
Stämmoprotokoll
Kallelsen

Årsstämman 2014

Årsstämman för Precise Biometrics hölls på företagets huvudkontor i Lund, Scheelevägen 30, den 29 april 2014, klockan 16.00.

Beslut tagna vid årsstämman
Stämmoprotokoll
Kallelsen

Årsstämman 2013

Årsstämman för Precise Biometrics hölls på företagets huvudkontor i Lund, Scheelevägen 30, den 23 april 2013 klockan 16.00.

Beslut tagna vid årsstämman
Stämmoprotokoll
Kallelsen

Årsstämman 2012

Årsstämman för Precise Biometrics hölls på företagets huvudkontor i Lund, Scheelevägen 30, den 24 april 2012 klockan 16.00.

Beslut tagna vid årsstämman
Stämmoprotokoll
Kallelsen