Årsstämman 2019

Precise Biometrics årsstämma kommer att äga rum på Mobile Heights, Mobilvägen 10 i Lund, den 15 maj 2019 klockan 16.00.

Aktieägare som önskar lämna in förslag för överläggning på årsstämman bör, för att säkerställa att förslagen kommer att behandlas på stämman, skicka sådant förslag till styrelsen senast den 28 mars 2019 via e-post till arsstamma2019@precisebiometrics.com eller med brev till “AGM”, Precise Biometrics AB (publ), Mobilvägen 10, 223 62 Lund, Sverige.

Precise Biometrics Årsstämma 2018

Årsstämman 2018

Årsstämman för Precise Biometrics hölls på Mobilvägen 10 i Lund den 16 maj, 2018 klockan 16.00.

Beslut tagna vid årsstämman
Stämmoprotokoll
Kallelse till årsstämma
Presentationen från årsstämman

Årsstämman 2017

 

Årsstämman för Precise Biometrics hölls på Mobilvägen 10 i Lund den 16 maj, 2017 klockan 16.00.

Beslut tagna vid årsstämman
Stämmoprotokoll
Kallelse till årsstämma

Årsstämman 2016

Årsstämman för Precise Biometrics hölls på Mobilvägen 10 i Lund den 17 maj, 2016 klockan 16.00.

Beslut tagna vid årsstämman
Stämmoprotokoll
Kallelse till årsstämma 2016 i Precise

Precise Biometrics Årsstämma 2016

Årsstämman 2015

Årsstämman för Precise Biometrics hölls på företagets huvudkontor i Lund, Scheelevägen 30, den 27 april 2015, klockan 16.00.

Beslut tagna vid årsstämman
Stämmoprotokoll
Kallelsen

Årsstämman 2014

Årsstämman för Precise Biometrics hölls på företagets huvudkontor i Lund, Scheelevägen 30, den 29 april 2014, klockan 16.00.

Beslut tagna vid årsstämman
Stämmoprotokoll
Kallelsen

Årsstämman 2013

Årsstämman för Precise Biometrics hölls på företagets huvudkontor i Lund, Scheelevägen 30, den 23 april 2013 klockan 16.00.

Beslut tagna vid årsstämman
Stämmoprotokoll
Kallelsen

Årsstämman 2012

Årsstämman för Precise Biometrics hölls på företagets huvudkontor i Lund, Scheelevägen 30, den 24 april 2012 klockan 16.00.

Beslut tagna vid årsstämman
Stämmoprotokoll
Kallelsen