Årsstämman 2017

Årsstämman för Precise Biometrics äger rum klockan 16.00 den 16 maj, 2017. Stämman kommer att hållas på Mobilvägen 10 i Lund. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan lämna in förslaget till styrelsen via e-mail arsstamma2017@precisebiometrics.com eller via post:

Precise Biometrics
Mobilvägen 10
223 62 Lund

För att förslaget med säkerhet ska kunna tas in i kallelsen till årsstämman måste förslaget ha inkommit senast den 28 mars 2017.

Årsstämman 2016

Årsstämman för Precise Biometrics hölls på Mobilvägen 10 i Lund den 17 maj, 2016 klockan 16.00.

Beslut tagna vid årsstämman
Stämmoprotokoll
Kallelse till årsstämma 2016 i Precise

Precise Biometrics Årsstämma 2016

Årsstämman 2015

Årsstämman för Precise Biometrics hölls på företagets huvudkontor i Lund, Scheelevägen 30, den 27 april 2015, klockan 16.00.

Beslut tagna vid årsstämman
Stämmoprotokoll
Kallelsen

Årsstämman 2014

Årsstämman för Precise Biometrics hölls på företagets huvudkontor i Lund, Scheelevägen 30, den 29 april 2014, klockan 16.00.

Beslut tagna vid årsstämman
Stämmoprotokoll
Kallelsen

Årsstämman 2013

Årsstämman för Precise Biometrics hölls på företagets huvudkontor i Lund, Scheelevägen 30, den 23 april 2013 klockan 16.00.

Beslut tagna vid årsstämman
Stämmoprotokoll
Kallelsen

Årsstämman 2012

Årsstämman för Precise Biometrics hölls på företagets huvudkontor i Lund, Scheelevägen 30, den 24 april 2012 klockan 16.00.

Beslut tagna vid årsstämman
Stämmoprotokoll
Kallelsen