Ledningen

Ledningen

Precise Biometrics ledningsgrupp består av:

Stefan K Persson, Ulrik Nilsson, Tom Søberg, Fredrik Clementson och Fredrik Sjöholm

Ledningsgrupp
Stefan K Persson

CEO

FÖDD
1967

ANSTÄLLD
2018

UTBILDNING
Tillämpad fysik, Linköping University

TIDIGARE UPPDRAG
Executive Vice President på Bang & Olufsen, EVP & COO på Bang & Olufsen, Vice President på Sony Mobile Communications, Vice President på Sony Ericsson

INNEHAV
1 000 000 teckningsoptioner
410 041 aktier

Ulrik Nilsson

CFO

FÖDD
1970

ANSTÄLLD
2018

UTBILDNING
Civilekonomexamen, Henley Business School

TIDIGARE UPPDRAG
Över 15 års erfarenhet från ledande ekonomipositioner på Gambro, närmast från en position som Head of Gambro Finance and Accounting på Baxter International

INNEHAV
300 000 teckningsoptioner
200 000 aktier

Tom Søberg

CTO

FÖDD
1969

ANSTÄLLD
2019

UTBILDNING
Luleå Tekniska Universitet, HVTFS

TIDIGARE UPPDRAG
VP, Head of R&D på Bang & Olufsen, Global R&D Director, Electric på Husqvarna, Director, Head of Hardware Development & General Manager, Head of Platform Development Beijing på Sony Mobile Communications

INNEHAV

Fredrik Clementson

R&D Director

FÖDD
1980

ANSTÄLLD
2007

UTBILDNING
Civilingenjör från Danmarks Tekniska Universitet

TIDIGARE UPPDRAG
Över tio års erfarenhet inom Precise Biometrics som utvecklare, projektledare och inom försäljning. Tidigare erfarenhet från roller inom utveckling på Obigo och Teleca USA

INNEHAV
300 000 teckningsoptioner
75 000 aktier

Fredrik Sjöholm

VP Sales

FÖDD
1970

ANSTÄLLD
2016

UTBILDNING
Magisterexamen i Internationell ekonomi från Lunds Universitet

TIDIGARE UPPDRAG
Många års erfarenhet från ledande positioner inom försäljning och affärsutveckling från teknikbolag som Cybercom, ENEA, Sony Ericsson och Telelogic

INNEHAV
300 000 teckningsoptioner