Revisorer

Vid årsstämman 2019 valdes revisionsbolaget EY till bolagets revisorer med Johan Thuresson som huvudansvarig revisor. EY är valda till och med årsstämman 2020. Johan Thuresson, född 1964 Huvudansvarig revisor Auktoriserad revisor Revisor i Precise Biometrics sedan April 2015.