Revisorer

Vid årsstämman 2016 valdes revisionsbolaget EY till bolagets revisorer med Johan Thuresson som huvudansvarig revisor. EY är valda till och med årsstämman 2017.

Johan Thuresson, född 1964
Huvudansvarig revisor
Auktoriserad revisor
Revisor i Precise Biometrics sedan April 2015