Styrelsen

Styrelsen

Precise Biometrics styrelse består av:

Torgny Hellström, Torbjörn Clementz, Synnöve Trygg, Anna Almlöf, Matts Lilja och Mats Lindoff
TORGNY HELLSTRÖM

Styrelsens ordförande

FÖDD
1958

UTBILDNING
Jur kand

NUVARANDE POSITION
Grundare av och senior managementkonsult på Ruddex International AB

STYRELSEMEDLEM SEDAN
2013  

TIDIGARE UPPDRAG
VD och andra ledande positioner inom Anoto Group, Vice president på Ericsson, ledande positioner inom Ericsson, IBM Europe och IBM Nordic juristavd

ÖVRIGA UPPDRAG
Styrelseordförande för DDM Holding AG, Schweiz

AKTIER I PRECISE BIOMETRICS
50 000 (privat)
150 000 (genom bolag)

 

TORBJÖRN CLEMENTZ

Styrelsemedlem

FÖDD
1961

UTBILDNING
Civilekonom

NUVARANDE POSITION
Egen konsultverksamhet

STYRELSEMEDLEM SEDAN
2009  

TIDIGARE UPPDRAG
CFO Kährs Group och One Nordic AB, CFO och Vice VD på BE Group

ÖVRIGA UPPDRAG
Styrelsemedlem inom Sport och Rehabkliniken i Ängelholm och Euro Football Partners

AKTIER I PRECISE BIOMETRICS
59 555

SYNNÖVE TRYGG

Styrelsemedlem

FÖDD
1959

UTBILDNING
Civilekonom, Kandidat i företagsekonomi

NUVARANDE POSITION

STYRELSEMEDLEM SEDAN
2016  

TIDIGARE UPPDRAG
VD för bl.a. SEB Kort AB

ÖVRIGA UPPDRAG
Styrelseledamot i bl.a. Intrum Justitia AB, Landshypotek Bank AB och Volvo Finans Bank AB

AKTIER I PRECISE BIOMETRICS

ANNA ALMLÖF

Styrelsemedlem

FÖDD
1967

UTBILDNING
Civilekonom, Executive Master i företagsekonomi

NUVARANDE POSITION
VP Services Hiab

STYRELSEMEDLEM SEDAN
2016  

TIDIGARE UPPDRAG
Senior Vice President of Strategy, Marketing and Services och medlem i koncernledningen på Gunnebo AB. Olika befattningar på Ericsson bl.a. produktledningschef på Ericsson Global Services

ÖVRIGA UPPDRAG
Styrelsemedlem i Lagercrantz Group

AKTIER I PRECISE BIOMETRICS

MATTS LILJA

Styrelsemedlem

FÖDD
1965

UTBILDNING
Gymnasieingenjör

NUVARANDE POSITION
VD Blink Services

STYRELSEMEDLEM SEDAN
2013  

TIDIGARE UPPDRAG
VD för Strainlabs AB, Ammeraal Beltech, ISG Systems AB, Opax A/S och Opax AB. Affärsutvecklare på SAAB Security.

ÖVRIGA UPPDRAG
Styrelseledamot i Blinkfyrar AB

AKTIER I PRECISE BIOMETRICS
15 000

MATS LINDOFF

Styrelsemedlem

FÖDD
1961

UTBILDNING
Civilingenjör

NUVARANDE POSITION
Konsult i egna bolaget Lindoff Technology AB.

STYRELSEMEDLEM SEDAN
2014  

TIDIGARE UPPDRAG
CTO på Sony Ericsson, VD på C Technologies, produktutvecklingschef på Ericsson

ÖVRIGA UPPDRAG
Styrelseledamot i Enea och Combain

AKTIER I PRECISE BIOMETRICS
75 000 aktier