Utskott & valberedning

Valberedning

Precise Biometrics valberedning inför årsstämman 2020 har tillsatts i enlighet med instruktion för valberedningen.

Valberedningen består av:

  • Torgils Knutsson Bonde
  • Christer Jönsson
  • Torgny Hellström, styrelsens ordförande

Torgils Knutsson Bonde är valberedningens ordförande.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman som är planerad till 15 maj 2020, helst senast 31 januari 2020.

Kontakta valberedningen:

Precise Biometrics AB

Valberedningen

Mobilvägen 10

223 62 Lund

E-post: valberedning2020@precisebiometrics.com