Finansiell information

Finansiell information

Här kan du ta del av en finansiell översikt av bolaget

Finansiell översikt

Börs: NASDAQ Stockholm
Lista: Small Cap
Kortnamn: PREC
Handelspost: 1
Noterade aktier: 360,231,467
Noteringsdag: 3 oktober, 2000

Per 31 december 2019 2018 2017
Nettoomsättning, Tkr 91 927 67 645 61 039
Rörelsevinst/förlust, Tkr 651 -19 958 -13 936
Eget kapital per aktie, Tkr 0,35 0,35 0,40
Soliditet, total verksamhet % 79,8 79,0 76,9
Kassalikviditet, % 340 314 310
Rörelsekapital, total verksamhet, Tkr 76 544 71 395 91 876
Genomsnittligt antal anställda 22 32 31
Antal anställda vid årets slut 22 27 35