Finansiell information

Finansiell information

Här kan du ta del av en finansiell översikt av bolaget, finansiella rapporter, information om aktien och ägare.

Finansiell översikt

Börs: NASDAQ Stockholm
Lista: small cap
Kortnamn: PREC
Handelspost: 1
Noterade aktier: 360,231,467
Noteringsdag: 3 oktober, 2000

Per 31 December 2015 2014 2013 2012 2011
Nettoomsättning, Tkr 56,337 31,773 34,944 28,281 21,615
Rörelsevinst/förlust, Tkr -9 407 -44,547 -42,180 -42,902 -33,415
Eget kapital per aktie, kr 0,24 0,27 0,39 0,18 0,25
Resultat per aktie, kr -0,03 -0,12 -0,14 -0,23 -0,20
Soliditet, % 84 87 88 56 73
Kassalikviditet, % 495 522 618 145 235
Rörelsekapital, Tkr 69,775 71,839 109,498 28,008 33,140
Genomsnittligt antal anställda under perioden 21 27 34 35 34
Antal anställda vid årets slut 22 22 29 37 35