Finansiell information

Finansiell information

Här kan du ta del av en finansiell översikt av bolaget samt information om aktien och ägare.

Finansiell översikt

Börs: NASDAQ Stockholm
Lista: small cap
Kortnamn: PREC
Handelspost: 1
Noterade aktier: 360,231,467
Noteringsdag: 3 oktober, 2000

Per 31 December 2016 2015 2014 2013 2012
Nettoomsättning, Tkr 97,223 56,337 31,387 34,944 28,281
Rörelsevinst/förlust, Tkr 18,005 -9,407 -44,547 -42,180 -42,902
Eget kapital per aktie, kr 0,45 0,24 0,27 0,39 0,18
Resultat per aktie, kr 0,09 -0,03 -0,13 -0,13 -0,18
Soliditet, % 83 84 87 88 56
Kassalikviditet, % 511 486 522 618 145
Rörelsekapital, Tkr 138,091 69,775 71,839 109,498 28,008
Genomsnittligt antal anställda under perioden 26 22 27 34 37
Antal anställda vid årets slut 26 22 22 29 37