Aktien

Precise Biometrics aktie är listad på Nasdaq Stockholm. Aktien introducerades på Stockholms fondbörs den 3 oktober 2000. Du kan följa bolagets aktieutveckling här.

Bolaget har 360,231,467 aktier noterade. En handelspost uppgår till 1 aktie. Kortnamn är PREC och ISIN-koden SE0001823303.

 

De största aktieägarna per 28 februari, 2017 (procent) Källa: Euroclear

Avanza Pension Försäkring AB 7,3%
Bank of New York Mellon SA/NV Purefunds ISE 4,9%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 2,0%
Swedbank Robur Försäkring AB 1,4%
Bank of New York Mellon SA/NV GO UCITS ETF SO 1,1%
Bengt Andersson 1,0%

Analytiker som följer Precise Biometrics