Aktien

Precise Biometrics aktie är listad på Nasdaq Stockholm. Aktien introducerades på Stockholms fondbörs den 3 oktober 2000. Du kan följa bolagets aktieutveckling här.

Bolaget har 360,231,467 aktier noterade. En handelspost uppgår till 1 aktie. Kortnamn är PREC och ISIN-koden SE0001823303.

 

De största aktieägarna per 31 augusti, 2018 (procent) Källa: Euroclear

Avanza Pension Försäkring AB 7,5%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 2,3%
Swedbank Försäkring AB 1,3%
SEB Fonder & Liv 1,1%
Bengt Andersson and companies 1,0%
SHB Fonder & Liv 0,9 %

 

 

Analytiker som följer Precise Biometrics

Bertil Nilsson, Jarl Securities, Aktiespararna

Fredrik Steinslien och Espen Klette, Pareto Securities Equity Research