Aktien

Precise Biometrics aktie är listad på Nasdaq Stockholm. Aktien introducerades på Stockholms fondbörs den 3 oktober 2000. Du kan följa bolagets aktieutveckling här.

Bolaget har 360,231,467 aktier noterade. En handelspost uppgår till 1 aktie. Kortnamn är PREC och ISIN-koden SE0001823303.

 

De största aktieägarna per 30 juli, 2017 (procent) Källa: Euroclear

Avanza Pension Försäkring AB 7,0%
Bank of New York Mellon SA/NV Purefunds ISE 4,7%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 2,3%
Swedbank Robur Försäkring AB 1,3%
Bengt Andersson 0,9%
Bank of New York Mellon SA/NV W8IMY 0,8%

Analytiker som följer Precise Biometrics