Aktien

Precise Biometrics aktie är listad på Nasdaq Stockholm. Aktien introducerades på Stockholms fondbörs den 3 oktober 2000. Du kan följa bolagets aktieutveckling här. Bolaget har 360,231,467 aktier noterade. En handelspost uppgår till 1 aktie. Kortnamn är PREC och ISIN-koden SE0001823303.

De största aktieägarna per 30 november, 2019 (procent) Källa: Euroclear

Avanza Pension Försäkring AB 7,1%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 2,4%
Swedbank sfären 1,3%
SHB Fonder & Liv 0,9%
Emil Natchev 0,8%
Curt Blixt 0,8%

Analytiker som följer Precise Biometrics

Bertil Nilsson, Carlsquare, Aktiespararna
Fredrik Steinslien och Espen Klette, Pareto Securities Equity Research