Aktien

Precise Biometrics aktie är listad på Nasdaq Stockholm. Aktien introducerades på Stockholms fondbörs den 3 oktober 2000. Du kan följa bolagets aktieutveckling här. Bolaget har 360,231,467 aktier noterade. En handelspost uppgår till 1 aktie. Kortnamn är PREC och ISIN-koden SE0001823303.  

De största aktieägarna per 31 december, 2018 (procent) Källa: Euroclear

Avanza Pension Försäkring AB 7,4%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 2,3%
KBC Bank, 1,4 %
Swedbank försäkring 1,3%
Skandinaviska enskilda banken 0,9%
SEB 0,7%

Analytiker som följer Precise Biometrics

Bertil Nilsson, Jarl Securities, Aktiespararna Fredrik Steinslien och Espen Klette, Pareto Securities Equity Research