Aktien

Precise Biometrics aktie är listad på Nasdaq Stockholm. Aktien introducerades på Stockholms fondbörs den 3 oktober 2000. Du kan följa bolagets aktieutveckling här. Bolaget har 360,231,467 aktier noterade. En handelspost uppgår till 1 aktie. Kortnamn är PREC och ISIN-koden SE0001823303.  

De största aktieägarna per 28 februari, 2019 (procent) Källa: Euroclear

Avanza Pension Försäkring AB 7,2%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 2,2%
Swedbank sfären 1,3 %
SHB Fonder & Liv 0,9%
Bengt Andersson  0,8%
Emil Natchev 0,7%

Analytiker som följer Precise Biometrics

Bertil Nilsson, Jarl Securities, Aktiespararna Fredrik Steinslien och Espen Klette, Pareto Securities Equity Research