This page is also available in

Finansiell kalender

12 februari, 2019, kl. 08.00 Bokslutskommuniké 2018

14 maj, 2019, kl. 08.00 Delårsrapport första kvartalet 2019

16 aug, 2019, kl. 08.00 Delårsrapport andra kvartalet 2019

15 nov, 2019, kl. 08.00 Delårsrapport tredje kvartalet 2019

14 feb, 2020, kl. 08.00 Bokslutskommuniké 2019

Events

12 oktober, 2018 Kapitalmarknadsdag, Stockholm – Se inbjudan

20 November, 2018 Redeye Tech seminare, Stockholm

26 november, 2018 Stora Aktiedagen, Stockholm