This page is also available in

Finansiell kalender

13 februari, 2018, kl. 08.00
Bokslutskommuniké 2017

15 maj, 2018, kl. 08.00
Delårsrapport första kvartalet 2018

16 maj, 2018
Årsstämma

15 augusti, 2018, kl. 08.00
Delårsrapport andra kvartalet 2018

13 november, 2018, kl. 08.00
Delårsrapport tredje kvartalet 2018

13 februari, 2019, kl. 08.00
Bokslutskommuniké 2018

Events

11 juni, 2018
Aktiespararna småbolagsdagen, Stockholm

21 juni, 2018
Goode Intelligence Biometric Summit , London