This page is also available in

Finansiell kalender

16 februari 2021, kl. 08.00 – Bokslutskommuniké 2020

13 maj 2021, kl. 08.00 – Delårsrapport första kvartalet 2021

14 maj 2021 – Årsstämma 2021

12 augusti 2021, kl. 08.00 – Delårsrapport andra kvartalet 2021

12 november 2021, kl. 08.00 – Delårsrapport tredje kvartalet 2021

 

Events