This page is also available in

Finansiell kalender

15 nov, 2019, kl. 08.00 Delårsrapport tredje kvartalet 2019

14 feb, 2020, kl. 08.00 Bokslutskommuniké 2019

15 maj 2020, kl. 08.00 Delårsrapport första kvartalet 2020

15 maj 2020, kl. 14.00 Årsstämma 2020

Events

 20 november, 2019 Biometric Summit London

25 november, 2019 Stora Aktiedagen, Stockholm