This page is also available in

Finansiell kalender

30 mars 2020 – Årsredovisning 2019

15 maj 2020, kl. 08.00 – Delårsrapport första kvartalet 2020

15 maj 2020, kl. 14.00 – Årsstämma 2020

14 augusti 2020, kl. 08.00 – Delårsrapport andra kvartalet 2020

13 november 2020, kl. 08.00 – Delårsrapport tredje kvartalet 2020

16 februari 2021, kl. 08.00 – Bokslutskommuniké 2020

Events