This page is also available in

Finansiell kalender

14 maj, 2019, kl. 08.00 Delårsrapport första kvartalet 2019

15 maj, 2019, kl. 16.00 Årsstämma, Mobilvägen 10

16 aug, 2019, kl. 08.00 Delårsrapport andra kvartalet 2019

15 nov, 2019, kl. 08.00 Delårsrapport tredje kvartalet 2019

14 feb, 2020, kl. 08.00 Bokslutskommuniké 2019

Events

12 mars, 2019, kl. 14.00 ABGSCs Bolagsseminarium

4 april, 2019 Biometric Summit, New York