News Tag: Corporate Action

Rättelse: Nytt antal aktier och röster i Precise Biometrics

I pressmeddelande från Precise Biometrics AB den 30 juni 2023 angående nytt antal aktier och röster i bolaget var det totala antalet röster i bolaget felaktigt angivet. Korrekt antal röster anges nedan. Per den 30 juni 2023 uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 78 464 327, bestående av 77 379 327 stamaktier och […]

Read More

Precise Biometrics announces final outcome of the rights issue

Precise Biometrics AB (publ) today announces the final outcome of the rights issue with pre-emptive rights for existing shareholders (“the Rights Issue”), whose subscription period ended on May 29, 2023. In total, 13,662,355 shares, corresponding to approximately 44.1 percent of the Rights Issue, were subscribed for with and without support of subscription rights. 13,316,294 shares, corresponding to approximately 43.0 percent of the Rights Issue, were subscribed for with support of subscription rights and 346,061 shares, corresponding to approximately 1.1 percent of the Rights Issue, were subscribed for without support of subscription rights. Hence, underwriting commitments amounting to approximately 55.9 percent of the Rights Issue will be exercised, through which the Rights Issue will be fully subscribed, and Precise Biometrics will receive SEK 49.5 million before issue costs. Information on allocation of shares subscribed for without support of subscription rights will shortly be sent out in the form of settlement notes, or alternatively, if the shareholder is registered with a nominee, in accordance with the nominee’s procedures.

Read More

Precise Biometrics offentliggör slutligt utfall i företrädesemissionen

Precise Biometrics AB (publ) meddelar idag det slutliga utfallet i den nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”) vars teckningsperiod avslutades den 29 maj 2023. Teckningssammanställningen visar att 13 662 355 aktier, motsvarande ca 44,1 procent av Företrädesemissionen, tecknades med eller utan stöd av teckningsrätter varav 13 316 294 aktier, motsvarande ca 43,0 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter och 346 061 aktier, motsvarande ca 1,1 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av teckningsrätter. Därmed tilldelas garanterna ca 55,9 procent av Företrädesemissionen, varigenom Företrädesemissionen sammanlagt är tecknad till 100 procent och Precise Biometrics tillförs därmed ca 49,5 MSEK före emissionskostnader. De som tilldelats aktier utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att meddelas genom avräkningsnota alternativt via sin förvaltare.

Read More

Precise Biometrics offentliggör preliminärt utfall i företrädesemissionen

Precise Biometrics AB (publ) (“Precise Biometrics” eller “Bolaget”) meddelar idag preliminärt utfall i den nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (“Företrädesemissionen”), vars teckningsperiod avslutades idag. Det preliminära utfallet visar att totalt 13 613 163 nya aktier tecknades med och utan stöd av teckningsrätter, motsvarande ca 44 procent av de erbjudna aktierna. Företrädesemissionen var säkerställd till 100 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier och därmed kommer Bolaget att tillföras ca 49,5 MSEK, före avdrag för beräknade emissionskostnader om ca 9,0 MSEK. Med likviden från Företrädesemissionen kommer Bolaget att snabbare kunna fokusera på att kommersialisera sina världsledande produkter. Det handlar bland annat om att ta tillvara tillväxtmöjligheter inom nya vertikaler för affärsområdet Algo samt accelerera försäljningssatsningar inom Digital Identity, med fokus på den amerikanska marknaden enligt gällande affärsplan och strategi.

Read More

Precise Biometrics announces preliminary outcome of the rights issue

Precise Biometrics AB (publ) (“Precise Biometrics” or “the Company”) today announces the preliminary subscription results of the rights issue with pre-emptive rights for existing shareholders (“the Rights Issue”), whose subscription period ended today. The preliminary outcome shows that 13 613 163 new shares were subscribed for with and without support of subscription rights, corresponding to approximately 44 percent of the Rights Issue. The Rights Issue was fully secured through subscription commitments and underwriting agreements, and thus the Company will receive approximately 49,5 MSEK before issue costs of approximately 9,0 MSEK. With the proceeds from the Rights Issue, the Company can focus on commercializing its world leading products. This includes taking advantage of new verticals within business area Algo and accelerating sales efforts within Digital Identity, with focus on the US market according to the current business plan and strategy.

Read More