News Tag: Corporate Action

Precise Biometrics announces outcome of rights issue and directed issue

The board of directors of Precise Biometrics AB today announces the outcome of the rights issue of ordinary shares which was resolved on by the board of directors on 10 August 2022 and approved by the extraordinary general meeting on 5 September 2022. In total, 2,871,564 ordinary shares were subscribed for, corresponding to approximately 43.5 percent of the rights issue. Through the rights issue, the company will receive approximately SEK 18.5 million prior to issue costs. Further, Egis Technology Inc. has subscribed and been allocated all ordinary shares in the directed issue resolved on by the board of directors on 10 August 2022, corresponding to proceeds of approximately SEK 25.5 million before issue costs. In total, the Company will receive approximately SEK 44.0 million before issue costs. Egis Technology’s ownership in the Company after the share issues amounts to a total of 5,609,488 ordinary shares, corresponding to 12.08 percent of the shares in the Company.

Read More

Precise Biometrics offentliggör utfall i företrädesemission och riktad emission

Styrelsen för Precise Biometrics AB offentliggör idag utfallet i företrädesemissionen av stamaktier som beslutades av styrelsen den 10 augusti 2022 och som godkändes av den extra bolagsstämman den 5 september 2022. Totalt tecknades 2 871 564 stamaktier i företrädesemissionen, motsvarande cirka 43,5 procent av Företrädesemissionen. Genom Företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 18,5 MSEK före emissionskostnader. Vidare har Egis Technology Inc. tecknat och tilldelats samtliga stamaktier i den riktade emissionen som beslutades av styrelsen den 10 augusti 2022, motsvarande en emissionslikvid om cirka 25,5 MSEK före emissionskostnader. Totalt tillförs bolaget cirka 44,0 MSEK före emissionskostnader. Egis Technologys ägande i Bolaget efter samtliga emissioner uppgår till totalt 5 609 488 stamaktier, motsvarande cirka 12,08 procent av aktierna i Bolaget.

Read More

The subscription period in Precise Biometrics’ rights issue begins today

Today is the first day of the subscription period in Precise Biometrics AB (publ) (“Precise” or “Company”) rights issue of ordinary shares (“Rights Issue”), which was resolved by the Board of Directors on 10 August 2022 with subsequent approval by the Extraordinary General Meeting held on 5 September 2022. Upon full subscription in the Rights Issue, Precise will receive approximately SEK 42.5 million before issue costs. The purpose of the Rights Issue is to ensure the continued and successful implementation of the Company’s growth strategy.

Read More

Idag inleds teckningsperioden i Precise Biometrics företrädesemission

Idag inleds teckningsperioden i Precise Biometrics AB (publ) (“Precise” eller “Bolaget”) företrädesemission av stamaktier (“Företrädesemissionen”) som styrelsen beslutade den 10 augusti 2022 med efterföljande godkännande av extra bolagsstämma den 5 september 2022. Vid fulltecknad Företrädesemission tillförs Precise cirka 42,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Emissionslikviden avses att användas för att finansiera en fortsatt och framgångsrik implementering av Bolagets tillväxtstrategi.

Read More