News Tag: Raport bolagsstämman

Extraordinary general meeting of Precise Biometrics AB

The extraordinary general meeting (EGM) of Precise Biometrics AB took place on 5 September 2022. The EGM resolved in line with all of the proposals presented in the notification to attend the EGM. For complete information, see the notice to attend the EGM on the company's website. Resolution to approve the board of directors’ resolution […]

Read More

Extra bolagsstämma i Precise Biometrics AB

Extra bolagsstämma i Precise Biometrics AB ägde rum den 5 september 2022. Samtliga beslut som bolagsstämman fattade överensstämmer med de förslag som presenterades i kallelsen. För fullständig information, se kallelsen till bolagsstämman på bolagets hemsida. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av stamaktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens föreslag, […]

Read More

Beslut vid Precise Biometrics årsstämma 2022

Vid Precise Biometrics årsstämma som hölls idag, torsdagen den 19 maj 2022, omvaldes Torgny Hellström, Torbjörn Clementz, Mats Lindoff, Åsa Schwarz och Synnöve Trygg som styrelseledamöter och Peter Gullander valdes till ny styrelseledamot. Årsstämman beslutade även om sammanläggning av bolagets aktier 1:10 och införande av ett långsiktigt incitamentsprogram till samtliga medarbetare i koncernen.

Read More

Resolutions at Precise Biometrics’ Annual General Meeting 2022

At the Annual General Meeting (the “AGM”) of Precise Biometrics, held today on May 19, 2022, Torgny Hellström, Torbjörn Clementz, Mats Lindoff, Åsa Schwarz and Synnöve Trygg were re-elected as Board members and Peter Gullander was elected as new Board member. In addition, the AGM resolved on consolidation of the company’s shares 1:10 and implementation of a long-term incentive program for all employees in the group.

Read More

Resolutions at Precise Biometrics’ annual general meeting 2021

In order to reduce the risk of spreading covid-19, the Annual General Meeting (the “AGM”) of Precise Biometrics today on May 14, 2021, was held by postal voting, in accordance with temporary legislation. At the AGM, Torbjörn Clementz, Torgny Hellström, Mats Lindoff, Åsa Schwarz and Synnöve Trygg were re-elected as Board members. In addition, the following main resolutions were passed.

Read More

Beslut vid Precise Biometrics årsstämma 2021

För att minska risken för spridning av covid-19 genomfördes Precise Biometrics årsstämma idag, fredagen den 14 maj 2021, enbart genom poströstning, med stöd av tillfälliga lagregler. Vid årsstämman omvaldes Torbjörn Clementz, Torgny Hellström, Mats Lindoff, Åsa Schwarz och Synnöve Trygg som styrelseledamöter. Därutöver fattades följande huvudsakliga beslut.

Read More

Beslut vid Precise Biometrics årsstämma 2019

Vid Precise Biometrics årsstämma som hölls i dag, onsdagen den 15 maj, omvaldes Torbjörn Clementz, Torgny Hellström, Mats Lindoff och Synnöve Trygg till styrelseledamöter och Åsa Schwarz valdes till ny styrelseledamot. Årsstämman beslutade även om införande av ett incitamentsprogram till bolagets VD och CFO.

Read More

Resolutions at Precise Biometrics’ annual general meeting 2019

At the Annual General Meeting (the “AGM”) of Precise Biometrics, which was held today on Wednesday May 15, Torbjörn Clementz, Torgny Hellström, Mats Lindoff and Synnöve Trygg were re-elected Board members and Åsa Schwarz was elected new Board member. The AGM also resolved on the implementation of an incentive program for the company’s CEO and CFO.

Read More