News Tag: Notice

PRECISE CONVENES ANNUAL GENERAL MEETING 2022

The Board of Directors of Precise proposes that the Annual General Meeting 2022 resolves to implement a long-term performance-based incentive program for all employees. The Board also proposes that Patrick Höijer, taking office as CEO of Precise on June 1, 2022, should be given the opportunity to acquire warrants. A shareholder proposal regarding a consolidation of the company’s shares 1:10 has been submitted.

Read More

PRECISE KALLAR TILL ÅRSSTÄMMA 2022

Styrelsen i Precise föreslår att årsstämman 2022 beslutar om att införa ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram för samtliga anställda. Styrelsen föreslår även att Patrick Höijer, som tillträder som VD för Precise den 1 juni 2022, ges möjlighet att förvärva teckningsoptioner. Ett aktieägarförslag har framlagts om en sammanläggning av bolagets aktier 1:10.

Read More