News Tag: Notice

Kallelse till årsstämma i Precise Biometrics AB

Precise Biometrics AB, org.nr 556545-6596, med säte i Lund, kallar till årsstämma onsdagen den 22 maj 2024 kl. 14.00 på Ideon Gateway, Scheelevägen 27 i Lund. Rätt att delta i årsstämman och anmälanDen som vill delta i årsstämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen […]

Read More

Notice of Annual General Meeting in Precise Biometrics AB

Precise Biometrics AB, Reg. No. 556545-6596, with its registered office in Lund, Sweden, gives notice of the Annual General Meeting to be held on Wednesday 22 May 2024 at 2.00 p.m. at Ideon Gateway, Scheelevägen 27 in Lund, Sweden. Right to participate in the Annual General Meeting and notice of participationA shareholder who wishes to […]

Read More

PRECISE CONVENES ANNUAL GENERAL MEETING 2022

The Board of Directors of Precise proposes that the Annual General Meeting 2022 resolves to implement a long-term performance-based incentive program for all employees. The Board also proposes that Patrick Höijer, taking office as CEO of Precise on June 1, 2022, should be given the opportunity to acquire warrants. A shareholder proposal regarding a consolidation of the company’s shares 1:10 has been submitted.

Read More

PRECISE KALLAR TILL ÅRSSTÄMMA 2022

Styrelsen i Precise föreslår att årsstämman 2022 beslutar om att införa ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram för samtliga anställda. Styrelsen föreslår även att Patrick Höijer, som tillträder som VD för Precise den 1 juni 2022, ges möjlighet att förvärva teckningsoptioner. Ett aktieägarförslag har framlagts om en sammanläggning av bolagets aktier 1:10.

Read More