News Tag: General meeting

Bulletin from the 2023 Annual General Meeting of Precise Biometrics AB

At the Annual General Meeting (AGM) of Precise Biometrics AB which took place on Wednesday, May 10th 2023, Torgny Hellström, Mats Lindoff, Åsa Schwarz and Peter Gullander were re-elected as Board members and Maria Rydén and Jimmy Hsu were elected as new Board members. Torgny Hellström was re-elected as chairman of the Board. The AGM also resolved, in accordance with the Board’s proposal, to amend the Articles of Association. The amendment was made to approve the Board’s resolution to increase the company’s share capital to enable the execution of the issue of ordinary shares with pre-emption rights for existing shareholders which was announced on April 3rd, 2023. All conditions appear in the notice to the annual general meeting.

Read More

Kommuniké från årsstämman i Precise Biometrics AB 2023

Vid Precise Biometrics årsstämma som hölls idag, onsdagen 10 maj 2023, omvaldes Torgny Hellström, Mats Lindoff, Åsa Schwarz och Peter Gullander som styrelseledamöter samt nyvaldes Maria Rydén och Jimmy Hsu. Till styrelsens ordförande omvaldes Torgny Hellström. Årsstämman beslutade även, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen. Ändringen innebär att gränserna för aktiekapitalet höjs för att möjliggöra genomförandet av den företrädesemissionen som offentliggjordes den 3 april 2023. Fullständiga villkor framgår av kallelsen till årsstämman.

Read More

Extraordinary general meeting of Precise Biometrics AB

The extraordinary general meeting (EGM) of Precise Biometrics AB took place on 5 September 2022. The EGM resolved in line with all of the proposals presented in the notification to attend the EGM. For complete information, see the notice to attend the EGM on the company's website. Resolution to approve the board of directors’ resolution […]

Read More

Extra bolagsstämma i Precise Biometrics AB

Extra bolagsstämma i Precise Biometrics AB ägde rum den 5 september 2022. Samtliga beslut som bolagsstämman fattade överensstämmer med de förslag som presenterades i kallelsen. För fullständig information, se kallelsen till bolagsstämman på bolagets hemsida. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av stamaktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens föreslag, […]

Read More

Resolutions at Precise Biometrics’ Annual General Meeting 2022

At the Annual General Meeting (the “AGM”) of Precise Biometrics, held today on May 19, 2022, Torgny Hellström, Torbjörn Clementz, Mats Lindoff, Åsa Schwarz and Synnöve Trygg were re-elected as Board members and Peter Gullander was elected as new Board member. In addition, the AGM resolved on consolidation of the company’s shares 1:10 and implementation of a long-term incentive program for all employees in the group.

Read More

Beslut vid Precise Biometrics årsstämma 2022

Vid Precise Biometrics årsstämma som hölls idag, torsdagen den 19 maj 2022, omvaldes Torgny Hellström, Torbjörn Clementz, Mats Lindoff, Åsa Schwarz och Synnöve Trygg som styrelseledamöter och Peter Gullander valdes till ny styrelseledamot. Årsstämman beslutade även om sammanläggning av bolagets aktier 1:10 och införande av ett långsiktigt incitamentsprogram till samtliga medarbetare i koncernen.

Read More