News Tag: General meeting

Kommuniké från årsstämman 2024 i Precise Biometrics AB

Vid Precise Biometrics årsstämma som hölls idag, onsdagen den 22 maj i Lund, omvaldes Torgny Hellström, Åsa Schwarz, Maria Rydén och Peter Gullander till styrelseledamöter och Howard Ro valdes till ny styrelseledamot. Till styrelsens ordförande omvaldes Torgny Hellström. Precise Biometrics årsstämma hölls onsdagen den 22 maj 2024 i Lund. Följande huvudsakliga beslut fattades. Fastställande av […]

Read More

Kallelse till årsstämma i Precise Biometrics AB

Precise Biometrics AB, org.nr 556545-6596, med säte i Lund, kallar till årsstämma onsdagen den 22 maj 2024 kl. 14.00 på Ideon Gateway, Scheelevägen 27 i Lund. Rätt att delta i årsstämman och anmälanDen som vill delta i årsstämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen […]

Read More

Notice of Annual General Meeting in Precise Biometrics AB

Precise Biometrics AB, Reg. No. 556545-6596, with its registered office in Lund, Sweden, gives notice of the Annual General Meeting to be held on Wednesday 22 May 2024 at 2.00 p.m. at Ideon Gateway, Scheelevägen 27 in Lund, Sweden. Right to participate in the Annual General Meeting and notice of participationA shareholder who wishes to […]

Read More

Bulletin from the 2023 Annual General Meeting of Precise Biometrics AB

At the Annual General Meeting (AGM) of Precise Biometrics AB which took place on Wednesday, May 10th 2023, Torgny Hellström, Mats Lindoff, Åsa Schwarz and Peter Gullander were re-elected as Board members and Maria Rydén and Jimmy Hsu were elected as new Board members. Torgny Hellström was re-elected as chairman of the Board. The AGM also resolved, in accordance with the Board’s proposal, to amend the Articles of Association. The amendment was made to approve the Board’s resolution to increase the company’s share capital to enable the execution of the issue of ordinary shares with pre-emption rights for existing shareholders which was announced on April 3rd, 2023. All conditions appear in the notice to the annual general meeting.

Read More

Kommuniké från årsstämman i Precise Biometrics AB 2023

Vid Precise Biometrics årsstämma som hölls idag, onsdagen 10 maj 2023, omvaldes Torgny Hellström, Mats Lindoff, Åsa Schwarz och Peter Gullander som styrelseledamöter samt nyvaldes Maria Rydén och Jimmy Hsu. Till styrelsens ordförande omvaldes Torgny Hellström. Årsstämman beslutade även, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen. Ändringen innebär att gränserna för aktiekapitalet höjs för att möjliggöra genomförandet av den företrädesemissionen som offentliggjordes den 3 april 2023. Fullständiga villkor framgår av kallelsen till årsstämman.

Read More

Extraordinary general meeting of Precise Biometrics AB

The extraordinary general meeting (EGM) of Precise Biometrics AB took place on 5 September 2022. The EGM resolved in line with all of the proposals presented in the notification to attend the EGM. For complete information, see the notice to attend the EGM on the company's website. Resolution to approve the board of directors’ resolution […]

Read More

Extra bolagsstämma i Precise Biometrics AB

Extra bolagsstämma i Precise Biometrics AB ägde rum den 5 september 2022. Samtliga beslut som bolagsstämman fattade överensstämmer med de förslag som presenterades i kallelsen. För fullständig information, se kallelsen till bolagsstämman på bolagets hemsida. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av stamaktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens föreslag, […]

Read More