News Tag: General meeting

Extraordinary general meeting of Precise Biometrics AB

The extraordinary general meeting (EGM) of Precise Biometrics AB took place on 5 September 2022. The EGM resolved in line with all of the proposals presented in the notification to attend the EGM. For complete information, see the notice to attend the EGM on the company's website. Resolution to approve the board of directors’ resolution […]

Read More

Extra bolagsstämma i Precise Biometrics AB

Extra bolagsstämma i Precise Biometrics AB ägde rum den 5 september 2022. Samtliga beslut som bolagsstämman fattade överensstämmer med de förslag som presenterades i kallelsen. För fullständig information, se kallelsen till bolagsstämman på bolagets hemsida. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av stamaktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens föreslag, […]

Read More

Resolutions at Precise Biometrics’ Annual General Meeting 2022

At the Annual General Meeting (the “AGM”) of Precise Biometrics, held today on May 19, 2022, Torgny Hellström, Torbjörn Clementz, Mats Lindoff, Åsa Schwarz and Synnöve Trygg were re-elected as Board members and Peter Gullander was elected as new Board member. In addition, the AGM resolved on consolidation of the company’s shares 1:10 and implementation of a long-term incentive program for all employees in the group.

Read More

Beslut vid Precise Biometrics årsstämma 2022

Vid Precise Biometrics årsstämma som hölls idag, torsdagen den 19 maj 2022, omvaldes Torgny Hellström, Torbjörn Clementz, Mats Lindoff, Åsa Schwarz och Synnöve Trygg som styrelseledamöter och Peter Gullander valdes till ny styrelseledamot. Årsstämman beslutade även om sammanläggning av bolagets aktier 1:10 och införande av ett långsiktigt incitamentsprogram till samtliga medarbetare i koncernen.

Read More

PRECISE CONVENES ANNUAL GENERAL MEETING 2022

The Board of Directors of Precise proposes that the Annual General Meeting 2022 resolves to implement a long-term performance-based incentive program for all employees. The Board also proposes that Patrick Höijer, taking office as CEO of Precise on June 1, 2022, should be given the opportunity to acquire warrants. A shareholder proposal regarding a consolidation of the company’s shares 1:10 has been submitted.

Read More

PRECISE KALLAR TILL ÅRSSTÄMMA 2022

Styrelsen i Precise föreslår att årsstämman 2022 beslutar om att införa ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram för samtliga anställda. Styrelsen föreslår även att Patrick Höijer, som tillträder som VD för Precise den 1 juni 2022, ges möjlighet att förvärva teckningsoptioner. Ett aktieägarförslag har framlagts om en sammanläggning av bolagets aktier 1:10.

Read More

Resolutions at Precise Biometrics’ annual general meeting 2021

In order to reduce the risk of spreading covid-19, the Annual General Meeting (the “AGM”) of Precise Biometrics today on May 14, 2021, was held by postal voting, in accordance with temporary legislation. At the AGM, Torbjörn Clementz, Torgny Hellström, Mats Lindoff, Åsa Schwarz and Synnöve Trygg were re-elected as Board members. In addition, the following main resolutions were passed.

Read More

Beslut vid Precise Biometrics årsstämma 2021

För att minska risken för spridning av covid-19 genomfördes Precise Biometrics årsstämma idag, fredagen den 14 maj 2021, enbart genom poströstning, med stöd av tillfälliga lagregler. Vid årsstämman omvaldes Torbjörn Clementz, Torgny Hellström, Mats Lindoff, Åsa Schwarz och Synnöve Trygg som styrelseledamöter. Därutöver fattades följande huvudsakliga beslut.

Read More