News Tag: Order

Precise Biometrics fördjupar partnerskapet med Flowscape Technology och tecknar nytt kundavtal

Precise Biometrics, en global pionjär inom biometriska IT-säkerhetslösningar, har tecknat ett utökat samarbetsavtal med Flowscape Technology, ett börsnoterat fastighetsteknikföretag. Avtalet ger Flowscape rätten att sälja Precise Biometrics besökshanteringssystem – YOUNiQ Visit* – globalt. Avtalet innebär en väsentlig utökning av Precise Biometrics internationella återförsäljarnätverk för YOUNiQ Visit. Sedan 2023 har Precise Biometrics ett strategiskt samarbete med […]

Read More

Precise Biometrics Signs New Customer and Deepens Partnership with Flowscape Technology

Precise Biometrics, a global pioneer in biometric IT security solutions, has signed an extended cooperation agreement with Flowscape Technology, a listed property-technology company. The agreement provides Flowscape the right to sell Precise Biometrics' visitor management system – YOUNiQ Visit* – in all Flowscape's markets, which will significantly extend Precise Biometrics’ international reseller network for YOUNiQ […]

Read More

Precise Biometrics signs commercial agreement with Korean Fingerprint Sensor Manufacturer LaserSemicon

Precise Biometrics, has signed a commercial license agreement with LaserSemicon CO.,LT (previously CanvasBio), a Korean fingerprint sensor manufacturer. The agreement covers Precise Biometrics fingerprint algorithm and is a natural next step of the evaluation license agreement signed by LaserSemicon in 2022. The business terms include an initial license fee of USD 45 000 as well […]

Read More

Precise Biometrics tecknar kommersiellt avtal med den koreanska sensortillverkaren LaserSemicon

Precise Biometrics har tecknat ett kommersiellt licensavtal med LaserSemicon CO.,LT (tidigare CanvasBio), en koreansk tillverkare av fingeravtryckssensorer. Avtalet omfattar Precise Biometrics fingeravtrycksalgoritm och är ett naturligt nästa steg av utvärderingslicensavtalet från 2022. Affärsvillkoren inkluderar en initial licensintäkt på 45 000 USD samt royaltyintäkter baserade på antalet levererade sensorenheter. Det undertecknade licensavtalet ger rätt till kommersiell […]

Read More

Precise Biometrics enters into Sales Agreement with SystemHouse Solutions

Precise Biometrics has entered into an agreement with SystemHouse Solutions. According to the agreement SystemHouse Solutions will market and act as a reseller of Precise Biometrics' biometric recognition system YOUNiQ Access as an add-on option to its intelligent access control and burglar alarm system Integra. In 2021, SystemHouse Solutions (SHS) and Precise Biometrics, within the […]

Read More

Precise Biometrics ingår avtal om försäljningssamarbete med SystemHouse Solutions

Precise Biometrics har ingått avtal med SystemHouse Solutions. Avtalet innebär att SystemHouse Solutions kommer att marknadsföra och agera återförsäljare av Precise Biometrics biometriska inpasseringssystem YOUNiQ Access som ett tillval i sitt intelligenta passage- och inbrottslarmsystem Integra. 2021 inledde SystemHouse Solutions (SHS) och Precise Biometrics, inom ramen för ett utvecklingsavtal, ett samarbete kring en integrering av […]

Read More

Precise tecknar utvecklingsavtal med RECO för fingeravtryckssensorer för dörrlås i Asien

Precise Biometrics (Precise) har ingått ett 12-månaders utvecklingslicensavtal med RECO Biotek Co., Ltd. (RECO), en Taiwan-baserad leverantör av lösningar för integrering av biometriska avkänningssystem. Enligt villkoren i avtalen kommer Precise att tillhandahålla sin banbrytande sensoralgoritmlösning BioMatch® för att integreras i RECOs fingeravtryckssystem. Utvecklingslicensavtalet inriktar sig initialt på sensorer som används för att utveckla system för […]

Read More

Precise signs development licence agreement with RECO for door lock fingerprint sensors in Asia

Precise Biometrics (Precise) has entered into a 12-month development license agreement with RECO Biotek Co., Ltd. (RECO), a Taiwan-based provider of bio-sensing system integration solutions. Under the terms of the agreements, Precise will provide its cutting-edge sensor algorithm solution BioMatch® to be integrated into RECO's fingerprint systems. The development license agreement initially targets sensors used […]

Read More

Precise Biometrics utökar samarbetet med CanvasBio för att utveckla sensorer för mobiltelefoner

Precise Biometrics har tecknat ett 12-månaders utvärderingslicensavtal med CanvasBio, en koreansk tillverkare av fingeravtryckssensorer. Avtalet avser att gemensamt utveckla en fingeravtrycksmodul för användning i mobiltelefoner. Avtalet är ett viktigt steg i den fortsatta kommersialiseringen av Precise Biometrics algoritmer på den asiatiska marknaden. I december 2022 tecknade Precise Biometrics ett utvecklingssamarbete med CanvasBio för att utveckla […]

Read More