News Tag: Sales

Precise Biometrics ingår avtal om försäljningssamarbete med SystemHouse Solutions

Precise Biometrics har ingått avtal med SystemHouse Solutions. Avtalet innebär att SystemHouse Solutions kommer att marknadsföra och agera återförsäljare av Precise Biometrics biometriska inpasseringssystem YOUNiQ Access som ett tillval i sitt intelligenta passage- och inbrottslarmsystem Integra. 2021 inledde SystemHouse Solutions (SHS) och Precise Biometrics, inom ramen för ett utvecklingsavtal, ett samarbete kring en integrering av […]

Read More

Precise Biometrics enters into Sales Agreement with SystemHouse Solutions

Precise Biometrics has entered into an agreement with SystemHouse Solutions. According to the agreement SystemHouse Solutions will market and act as a reseller of Precise Biometrics' biometric recognition system YOUNiQ Access as an add-on option to its intelligent access control and burglar alarm system Integra. In 2021, SystemHouse Solutions (SHS) and Precise Biometrics, within the […]

Read More

Precise tecknar utvecklingsavtal med RECO för fingeravtryckssensorer för dörrlås i Asien

Precise Biometrics (Precise) har ingått ett 12-månaders utvecklingslicensavtal med RECO Biotek Co., Ltd. (RECO), en Taiwan-baserad leverantör av lösningar för integrering av biometriska avkänningssystem. Enligt villkoren i avtalen kommer Precise att tillhandahålla sin banbrytande sensoralgoritmlösning BioMatch® för att integreras i RECOs fingeravtryckssystem. Utvecklingslicensavtalet inriktar sig initialt på sensorer som används för att utveckla system för […]

Read More

Precise signs development licence agreement with RECO for door lock fingerprint sensors in Asia

Precise Biometrics (Precise) has entered into a 12-month development license agreement with RECO Biotek Co., Ltd. (RECO), a Taiwan-based provider of bio-sensing system integration solutions. Under the terms of the agreements, Precise will provide its cutting-edge sensor algorithm solution BioMatch® to be integrated into RECO's fingerprint systems. The development license agreement initially targets sensors used […]

Read More

Precise Biometrics utökar samarbetet med CanvasBio för att utveckla sensorer för mobiltelefoner

Precise Biometrics har tecknat ett 12-månaders utvärderingslicensavtal med CanvasBio, en koreansk tillverkare av fingeravtryckssensorer. Avtalet avser att gemensamt utveckla en fingeravtrycksmodul för användning i mobiltelefoner. Avtalet är ett viktigt steg i den fortsatta kommersialiseringen av Precise Biometrics algoritmer på den asiatiska marknaden. I december 2022 tecknade Precise Biometrics ett utvecklingssamarbete med CanvasBio för att utveckla […]

Read More