News Tag: Staff change

Change to Precise Biometrics management team

Precise Biometrics CFO Annika Freij has today announced her intention to take on new challenges outside the company and will thus leave the position of CFO in 2024. Annika will remain in her role during her notice period of 6 months. A recruitment process to find a new CFO has been initiated. Joakim Nydemark, CEO […]

Read More

Förändring i Precise Biometrics ledningsgrupp

Precise Biometrics CFO Annika Freij har idag meddelat sin avsikt att gå mot nya utmaningar utanför bolaget och kommer därmed att lämna rollen som CFO under 2024. Annika kommer att kvarstå i sin roll under sin uppsägningstid som uppgår till 6 månader. En rekryteringsprocess för att hitta en ny CFO har inletts. Joakim Nydemark, VD […]

Read More

Sarandis Kalogeropoulos ny CCO för affärsområdet Digital Identity

Precise Biometrics har rekryterat Sarandis Kalogeropoulos till Chief Commercial Officer (CCO) för affärsområdet Digital Identity. Sarandis har varit engagerad i bolaget som konsult sedan 2019 och har över 20 års erfarenhet av att arbeta med affärsutveckling och försäljning i teknikbolag. Han kommer även bli en del av ledningsgruppen för Precise Biometrics. Sarandis Kalogeropoulos har arbetat […]

Read More

Sarandis Kalogeropoulos new CCO for the Digital Identity Business Area

Precise Biometrics has recruited Sarandis Kalogeropoulos as Chief Commercial Officer (CCO) for the Digital Identity business area. Sarandis has been involved with the company as a consultant since 2019 and has over 20 years of experience working with business development and sales for technology companies. He will also become part of the management team for […]

Read More

Precise Biometrics utser Fredrik André till CMO

Precise Biometrics har utsett Fredrik André till Chief Marketing Officer (CMO). Fredrik kommer även bli en del av ledningsgruppen för Precise Biometrics. Han kommer närmast från rollen som CMO på Avensia, ett expertbolag inom modern handel. Fredrik har 25 års erfarenhet av global B2B-marknadsföring från tillväxtföretag inom teknik- och SaaS-området, senast som CMO på Avensia. […]

Read More

Precise Biometrics appoints Fredrik André as CMO

Precise Biometrics has appointed Fredrik André to the position of Chief Marketing Officer (CMO). Fredrik will also be part of the management team for Precise Biometrics. He was most recently CMO at Avensia, an expert company in modern commerce. Fredrik has 25 years of experience in global B2B marketing from growth companies in the technology […]

Read More

Henrik Winberg is Appointed CCO for the Algo Business Area

Precise Biometrics has recruited Henrik Winberg to the role of CCO for the Algo business area. Henrik will also become part of the management team for Precise Biometrics. Henrik was most recently employed by the tech company Dlaboratory Sweden AB (dLAB), where he held roles such as COO and Head of Sales. In addition to […]

Read More

Henrik Winberg utses till CCO för affärsområdet Algo

Precise Biometrics har rekryterat Henrik Winberg till rollen som CCO för affärsområdet Algo. Henrik kommer även bli en del av ledningsgruppen för Precise Biometrics. Henrik kommer närmast från tech-bolaget Dlaboratory Sweden AB (dLAB) där han haft roller som COO och Head of Sales. Utöver dLAB har Henrik Winberg över femton års samlad erfarenhet av internationell […]

Read More

Joakim Nydemark appointed new CEO for Precise Biometrics AB

Today, Patrick Höijer leaves the role as CEO of Precise Biometrics AB (publ) at his own request. The Board of Directors of Precise has appointed Joakim Nydemark, former Executive Vice President and CCO Algo, as CEO, who will assume the position today. ”During his time as CEO, Patrick has contributed to strengthening Precise's stance, positioning […]

Read More

Joakim Nydemark utses till VD för Precise Biometrics AB

Patrick Höijer lämnar idag rollen som VD för Precise Biometrics AB (publ) på egen begäran. Styrelsen för Precise har utsett Joakim Nydemark, tidigare vice VD och CCO Algo, till VD som tillträder idag. ”Under sin tid som VD har Patrick bidragit till att stärka Precises ställning och positionera bolaget för lönsam tillväxt. Bolaget har implementerat […]

Read More