News Tag: Staff change

Förändringar i Precise Biometrics ledningsgrupp

Fredrik Sjöholm har idag meddelat sin avsikt att gå mot nya utmaningar utanför Precise för att anta en VD-roll i ett annat bolag, och kommer därmed att lämna rollen som vice VD och CCO Algo för Precise. Fredrik kommer att kvarstå i sin roll under sin uppsägningstid som uppgår till sex månader.

Read More

Changes in Precise Biometrics’ management team

Fredrik Sjöholm has today announced his intention to pursue new challenges outside of Precise to assume the role as CEO for another company, and thereby leaving the role as EVP and CCO Algo for Precise. Fredrik will remain in his role during his notice period, which amounts to six months.

Read More

Annika Freij new CFO at Precise

Precise has recruited Annika Freij as new CFO and member of the management team. Her most recent role was Regional Finance Manager Northern Europe at Axis Communications, which she has held since 2011. Annika will assume her role no later than 19 August 2021.

Read More

Annika Freij ny CFO på Precise

Precise har rekryterat Annika Freij som ny CFO och medlem i ledningsgruppen. Hon kommer närmast från rollen som ekonomiansvarig på Axis Communications säljregion för Nordeuropa som hon haft sedan 2011. Annika tillträder sin roll senast den 19 augusti 2021.

Read More