News Tag: Staff change

Precise utser Joakim Nydemark till vice VD och CCO Algo

Styrelsen i Precise har utsett Joakim Nydemark till vice VD & CCO Algo för Precise. Joakim kommer närmast från tech-bolaget Crunchfish och rollen som COO och CEO för dotterbolaget Crunchfish Gesture Interaction AB. Joakim Nydemark efterträder Fredrik Sjöholm som har antagit VD-rollen på ett annat bolag.

Read More

Precise appoints Joakim Nydemark to EVP and CCO Algo

The Board of Directors of Precise has appointed Joakim Nydemark to EVP and CCO Algo for Precise. Joakim comes most recently from the tech company Crunchfish and the role as COO and CEO of the subsidiary Crunchfish Gesture Interaction AB. Joakim Nydemark succeeds Fredrik Sjöholm, who has been appointed as CEO of another company.

Read More

Förändringar i Precise Biometrics ledningsgrupp

Fredrik Sjöholm har idag meddelat sin avsikt att gå mot nya utmaningar utanför Precise för att anta en VD-roll i ett annat bolag, och kommer därmed att lämna rollen som vice VD och CCO Algo för Precise. Fredrik kommer att kvarstå i sin roll under sin uppsägningstid som uppgår till sex månader.

Read More

Changes in Precise Biometrics’ management team

Fredrik Sjöholm has today announced his intention to pursue new challenges outside of Precise to assume the role as CEO for another company, and thereby leaving the role as EVP and CCO Algo for Precise. Fredrik will remain in his role during his notice period, which amounts to six months.

Read More

Annika Freij new CFO at Precise

Precise has recruited Annika Freij as new CFO and member of the management team. Her most recent role was Regional Finance Manager Northern Europe at Axis Communications, which she has held since 2011. Annika will assume her role no later than 19 August 2021.

Read More

Annika Freij ny CFO på Precise

Precise har rekryterat Annika Freij som ny CFO och medlem i ledningsgruppen. Hon kommer närmast från rollen som ekonomiansvarig på Axis Communications säljregion för Nordeuropa som hon haft sedan 2011. Annika tillträder sin roll senast den 19 augusti 2021.

Read More