News Tag: Corporate Information

Kallelse till årsstämma i Precise Biometrics AB

Precise Biometrics AB, org.nr 556545-6596, med säte i Lund, kallar till årsstämma onsdagen den 22 maj 2024 kl. 14.00 på Ideon Gateway, Scheelevägen 27 i Lund. Rätt att delta i årsstämman och anmälanDen som vill delta i årsstämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen […]

Read More

Notice of Annual General Meeting in Precise Biometrics AB

Precise Biometrics AB, Reg. No. 556545-6596, with its registered office in Lund, Sweden, gives notice of the Annual General Meeting to be held on Wednesday 22 May 2024 at 2.00 p.m. at Ideon Gateway, Scheelevägen 27 in Lund, Sweden. Right to participate in the Annual General Meeting and notice of participationA shareholder who wishes to […]

Read More

Precise Biometrics Signs New Customer and Deepens Partnership with Flowscape Technology

Precise Biometrics, a global pioneer in biometric IT security solutions, has signed an extended cooperation agreement with Flowscape Technology, a listed property-technology company. The agreement provides Flowscape the right to sell Precise Biometrics' visitor management system – YOUNiQ Visit* – in all Flowscape's markets, which will significantly extend Precise Biometrics’ international reseller network for YOUNiQ […]

Read More

Precise Biometrics fördjupar partnerskapet med Flowscape Technology och tecknar nytt kundavtal

Precise Biometrics, en global pionjär inom biometriska IT-säkerhetslösningar, har tecknat ett utökat samarbetsavtal med Flowscape Technology, ett börsnoterat fastighetsteknikföretag. Avtalet ger Flowscape rätten att sälja Precise Biometrics besökshanteringssystem – YOUNiQ Visit* – globalt. Avtalet innebär en väsentlig utökning av Precise Biometrics internationella återförsäljarnätverk för YOUNiQ Visit. Sedan 2023 har Precise Biometrics ett strategiskt samarbete med […]

Read More

Precise Biometrics visar upp biometriska igenkänningslösningar på ISC West och Embedded World

Precise Biometrics, en global pionjär inom biometriska teknologilösningar, kommer delta på två ledande teknikmässor denna månad: ISC West i Las Vegas, USA och Embedded World i Nürnberg, Tyskland. Precise Biometrics närvaro vid mässorna är en del av den strategiska planen för att expandera verksamheten till nya geografiska marknader, i USA och Europa, samt till nya […]

Read More

Precise Biometrics lanserar handigenkänning – ett nytt tillskott till bolagets produktportfölj

Precise Biometrics, en pionjär inom biometriska teknologilösningar, lanserar idag en ny produkt och biometrisk modalitet – handigenkänning – som kommer att komplettera de nuvarande modaliteterna fingeravtryck och ansiktsigenkänning. Genom att utnyttja samma metodik och expertis som i sin välkända fingeravtrycksalgoritm, har den nya produkten snabbt kunnat utvecklas och kommer att stärka företagets unika position ytterligare. […]

Read More

Precise Biometrics introduces palm recognition – a new addition to its biometrics portfolio

Precise Biometrics, a pioneer in biometric technology solutions, today launches a new product and biometric modality – palm recognition – that will complement the current modalities fingerprint and face recognition. Leveraging the same foundation and expertise as its renowned fingerprint algorithm, palm recognition further strengthens the company’s unique position. The launch will enable Precise Biometrics […]

Read More