News Tag: Correction

Rättelse: Nytt antal aktier och röster i Precise Biometrics

I pressmeddelande från Precise Biometrics AB den 30 juni 2023 angående nytt antal aktier och röster i bolaget var det totala antalet röster i bolaget felaktigt angivet. Korrekt antal röster anges nedan. Per den 30 juni 2023 uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 78 464 327, bestående av 77 379 327 stamaktier och […]

Read More