News Tag: LHFI

Rättelse: Nytt antal aktier och röster i Precise Biometrics

I pressmeddelande från Precise Biometrics AB den 30 juni 2023 angående nytt antal aktier och röster i bolaget var det totala antalet röster i bolaget felaktigt angivet. Korrekt antal röster anges nedan. Per den 30 juni 2023 uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 78 464 327, bestående av 77 379 327 stamaktier och […]

Read More

Ändring av antalet aktier och röster i Precise Biometrics

Till följd av att den sammanläggning (1:10) som beslutades av årsstämman den 19 maj 2022 nu har genomförts har antalet aktier och röster i Precise Biometrics minskat med 356 367 546. Före genomförandet av sammanläggningen fanns det sammanlagt 395 963 940 aktier och röster i Precise Biometrics. Per den 30 juni 2022 uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 39 596 394.

Read More

Change in number of shares and votes in Precise Biometrics

As a result of the consolidation of shares (1:10), approved by the annual general meeting on 19 May 2022, having been completed, the number of shares and votes in Precise Biometrics has decreased by 356,367,546. Prior to completion of the consolidation, there were a total of 395,963,940 shares and votes in Precise Biometrics. As per 30 June 2022, the total number of shares and votes in the company amounts to 39,596,394.

Read More