News Tag: LHFI

Ändring av antalet aktier och röster i Precise Biometrics

Till följd av att den sammanläggning (1:10) som beslutades av årsstämman den 19 maj 2022 nu har genomförts har antalet aktier och röster i Precise Biometrics minskat med 356 367 546. Före genomförandet av sammanläggningen fanns det sammanlagt 395 963 940 aktier och röster i Precise Biometrics. Per den 30 juni 2022 uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 39 596 394.

Read More

Change in number of shares and votes in Precise Biometrics

As a result of the consolidation of shares (1:10), approved by the annual general meeting on 19 May 2022, having been completed, the number of shares and votes in Precise Biometrics has decreased by 356,367,546. Prior to completion of the consolidation, there were a total of 395,963,940 shares and votes in Precise Biometrics. As per 30 June 2022, the total number of shares and votes in the company amounts to 39,596,394.

Read More

Ändring av antalet aktier och röster i Precise Biometrics

Som offentliggjordes den 29 november 2021 har Precise Biometrics genomfört en riktad nyemission till svenska och internationella professionella investerare och family offices vilket har inneburit en ökning av det totala antalet aktier och röster med 28 750 000. Därutöver har Precise Biometrics, som offentliggjordes den 30 november 2021, genomfört en kvittningsemission i samband med förvärvet […]

Read More

Change in number of shares and votes in Precise Biometrics

As announced on 29 November 2021, Precise Biometrics has carried out a directed share issue to Swedish and international professional investors and family offices, resulting in an increase in the total number of shares and votes by 28,750,000. In addition, Precise Biometrics has, as announced on 30 November 2021, carried out a set-off issue in […]

Read More