News Tag: Listing Regulation

Kallelse till årsstämma i Precise Biometrics AB

Precise Biometrics AB, org.nr 556545-6596, med säte i Lund, kallar till årsstämma onsdagen den 22 maj 2024 kl. 14.00 på Ideon Gateway, Scheelevägen 27 i Lund. Rätt att delta i årsstämman och anmälanDen som vill delta i årsstämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen […]

Read More

Notice of Annual General Meeting in Precise Biometrics AB

Precise Biometrics AB, Reg. No. 556545-6596, with its registered office in Lund, Sweden, gives notice of the Annual General Meeting to be held on Wednesday 22 May 2024 at 2.00 p.m. at Ideon Gateway, Scheelevägen 27 in Lund, Sweden. Right to participate in the Annual General Meeting and notice of participationA shareholder who wishes to […]

Read More

Sarandis Kalogeropoulos ny CCO för affärsområdet Digital Identity

Precise Biometrics har rekryterat Sarandis Kalogeropoulos till Chief Commercial Officer (CCO) för affärsområdet Digital Identity. Sarandis har varit engagerad i bolaget som konsult sedan 2019 och har över 20 års erfarenhet av att arbeta med affärsutveckling och försäljning i teknikbolag. Han kommer även bli en del av ledningsgruppen för Precise Biometrics. Sarandis Kalogeropoulos har arbetat […]

Read More

Sarandis Kalogeropoulos new CCO for the Digital Identity Business Area

Precise Biometrics has recruited Sarandis Kalogeropoulos as Chief Commercial Officer (CCO) for the Digital Identity business area. Sarandis has been involved with the company as a consultant since 2019 and has over 20 years of experience working with business development and sales for technology companies. He will also become part of the management team for […]

Read More

Precise Biometrics utser Fredrik André till CMO

Precise Biometrics har utsett Fredrik André till Chief Marketing Officer (CMO). Fredrik kommer även bli en del av ledningsgruppen för Precise Biometrics. Han kommer närmast från rollen som CMO på Avensia, ett expertbolag inom modern handel. Fredrik har 25 års erfarenhet av global B2B-marknadsföring från tillväxtföretag inom teknik- och SaaS-området, senast som CMO på Avensia. […]

Read More

Precise Biometrics appoints Fredrik André as CMO

Precise Biometrics has appointed Fredrik André to the position of Chief Marketing Officer (CMO). Fredrik will also be part of the management team for Precise Biometrics. He was most recently CMO at Avensia, an expert company in modern commerce. Fredrik has 25 years of experience in global B2B marketing from growth companies in the technology […]

Read More

Henrik Winberg is Appointed CCO for the Algo Business Area

Precise Biometrics has recruited Henrik Winberg to the role of CCO for the Algo business area. Henrik will also become part of the management team for Precise Biometrics. Henrik was most recently employed by the tech company Dlaboratory Sweden AB (dLAB), where he held roles such as COO and Head of Sales. In addition to […]

Read More

Henrik Winberg utses till CCO för affärsområdet Algo

Precise Biometrics har rekryterat Henrik Winberg till rollen som CCO för affärsområdet Algo. Henrik kommer även bli en del av ledningsgruppen för Precise Biometrics. Henrik kommer närmast från tech-bolaget Dlaboratory Sweden AB (dLAB) där han haft roller som COO och Head of Sales. Utöver dLAB har Henrik Winberg över femton års samlad erfarenhet av internationell […]

Read More

Precise Biometrics announces final outcome of the rights issue

Precise Biometrics AB (publ) today announces the final outcome of the rights issue with pre-emptive rights for existing shareholders (“the Rights Issue”), whose subscription period ended on May 29, 2023. In total, 13,662,355 shares, corresponding to approximately 44.1 percent of the Rights Issue, were subscribed for with and without support of subscription rights. 13,316,294 shares, corresponding to approximately 43.0 percent of the Rights Issue, were subscribed for with support of subscription rights and 346,061 shares, corresponding to approximately 1.1 percent of the Rights Issue, were subscribed for without support of subscription rights. Hence, underwriting commitments amounting to approximately 55.9 percent of the Rights Issue will be exercised, through which the Rights Issue will be fully subscribed, and Precise Biometrics will receive SEK 49.5 million before issue costs. Information on allocation of shares subscribed for without support of subscription rights will shortly be sent out in the form of settlement notes, or alternatively, if the shareholder is registered with a nominee, in accordance with the nominee’s procedures.

Read More

Precise Biometrics offentliggör slutligt utfall i företrädesemissionen

Precise Biometrics AB (publ) meddelar idag det slutliga utfallet i den nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”) vars teckningsperiod avslutades den 29 maj 2023. Teckningssammanställningen visar att 13 662 355 aktier, motsvarande ca 44,1 procent av Företrädesemissionen, tecknades med eller utan stöd av teckningsrätter varav 13 316 294 aktier, motsvarande ca 43,0 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter och 346 061 aktier, motsvarande ca 1,1 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av teckningsrätter. Därmed tilldelas garanterna ca 55,9 procent av Företrädesemissionen, varigenom Företrädesemissionen sammanlagt är tecknad till 100 procent och Precise Biometrics tillförs därmed ca 49,5 MSEK före emissionskostnader. De som tilldelats aktier utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att meddelas genom avräkningsnota alternativt via sin förvaltare.

Read More