News Tag: MAR

STÄRKT LEDNINGSGRUPP OCH NYA LICENSAVTAL

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI – SEPTEMBER 2023 TREDJE KVARTALET Nettoomsättningen uppgick till 17,7 Mkr (18,8)  EBITDA uppgick till -1,1 Mkr (-1,8)  Rörelseresultatet uppgick till -7,3 Mkr (-7,3)  Periodens resultat uppgick till -7,7 Mkr (-7,4)  Resultat per aktie uppgick till -0,1 kr (-0,2)  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7,5 Mkr (-7,0)  Likvida medel uppgick […]

Read More

GROUP EXECUTIVE STRENGTHENED AND NEW LICENSING AGREEMENTS

INTERIM REPORT FOR THE PERIOD JANUARY TO SEPTEMBER 2023 THIRD QUARTER Net sales totaled SEK 17.7 (18.8) million.  EBITDA totaled SEK -1.1 (-1.8) million.  The operating profit/loss totaled SEK -7.3 (-7.3) million.  Earnings for the period totaled SEK -7.7 (-7.4) million. Earnings per share totaled SEK -0.1 (-0.2).  Cash flow from operating activities totaled SEK […]

Read More

Joakim Nydemark appointed new CEO for Precise Biometrics AB

Today, Patrick Höijer leaves the role as CEO of Precise Biometrics AB (publ) at his own request. The Board of Directors of Precise has appointed Joakim Nydemark, former Executive Vice President and CCO Algo, as CEO, who will assume the position today. ”During his time as CEO, Patrick has contributed to strengthening Precise's stance, positioning […]

Read More

Joakim Nydemark utses till VD för Precise Biometrics AB

Patrick Höijer lämnar idag rollen som VD för Precise Biometrics AB (publ) på egen begäran. Styrelsen för Precise har utsett Joakim Nydemark, tidigare vice VD och CCO Algo, till VD som tillträder idag. ”Under sin tid som VD har Patrick bidragit till att stärka Precises ställning och positionera bolaget för lönsam tillväxt. Bolaget har implementerat […]

Read More

NYA KUNDER OCH SÄKRAD FINANSIERING FÖR TILLVÄXT

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI – JUNI 2023 ANDRA KVARTALET Nettoomsättningen uppgick till 17,9 Mkr (24,6) EBITDA uppgick till -0,6 Mkr (0,9) Rörelseresultatet uppgick till –6,9 Mkr (-4,1) Periodens resultat uppgick till -6,8 Mkr (-4,3) Resultat per aktie uppgick till -0,09 kr (-0,11) Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5,4 Mkr (3,0) ARR (Annual Recurring […]

Read More

NEW CUSTOMERS AND FINANCING SECURED FOR GROWTH

INTERIM REPORT FOR THE PERIOD JANUARY TO JUNE 2023 SECOND QUARTER Net sales totaled SEK 17.9 (24.6) million.  EBITDA totaled SEK -0.6 (0.9) million.  The operating profit/loss totaled SEK -6.9 (-4.1) million.  Earnings for the period totaled SEK -6.8 (-4.3) million. Earnings per share totaled SEK -0.09 (-0.11).  Cash flow from operating activities totaled SEK […]

Read More

Precise Biometrics announces preliminary outcome of the rights issue

Precise Biometrics AB (publ) (“Precise Biometrics” or “the Company”) today announces the preliminary subscription results of the rights issue with pre-emptive rights for existing shareholders (“the Rights Issue”), whose subscription period ended today. The preliminary outcome shows that 13 613 163 new shares were subscribed for with and without support of subscription rights, corresponding to approximately 44 percent of the Rights Issue. The Rights Issue was fully secured through subscription commitments and underwriting agreements, and thus the Company will receive approximately 49,5 MSEK before issue costs of approximately 9,0 MSEK. With the proceeds from the Rights Issue, the Company can focus on commercializing its world leading products. This includes taking advantage of new verticals within business area Algo and accelerating sales efforts within Digital Identity, with focus on the US market according to the current business plan and strategy.

Read More

Precise Biometrics offentliggör preliminärt utfall i företrädesemissionen

Precise Biometrics AB (publ) (“Precise Biometrics” eller “Bolaget”) meddelar idag preliminärt utfall i den nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (“Företrädesemissionen”), vars teckningsperiod avslutades idag. Det preliminära utfallet visar att totalt 13 613 163 nya aktier tecknades med och utan stöd av teckningsrätter, motsvarande ca 44 procent av de erbjudna aktierna. Företrädesemissionen var säkerställd till 100 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier och därmed kommer Bolaget att tillföras ca 49,5 MSEK, före avdrag för beräknade emissionskostnader om ca 9,0 MSEK. Med likviden från Företrädesemissionen kommer Bolaget att snabbare kunna fokusera på att kommersialisera sina världsledande produkter. Det handlar bland annat om att ta tillvara tillväxtmöjligheter inom nya vertikaler för affärsområdet Algo samt accelerera försäljningssatsningar inom Digital Identity, med fokus på den amerikanska marknaden enligt gällande affärsplan och strategi.

Read More