News Tag: MAR

Precise extends licensee agreement with Egis Technology

Precise today announced that it has signed an extended licensee agreement with the leading fingerprint sensor supplier, Egis Technology (“Egis”). Following the agreement, Precise is entitled to royalties based on actual number of devices utilizing Precise identification software for mobile devices, together with licensee fees and fees for support and maintenance. For 2020, the total revenues from Egis is expected to amount to approximately 60 MSEK.

Read More

Precise utökar licensavtal med Egis Technology

Precise meddelar idag att bolaget har tecknat ett utökat licensavtal med den ledande leverantören av fingeravtryckssensorer, Egis Technology (“Egis”). Enligt avtalet har Precise rätt till royaltyintäkter som baseras på det faktiska antalet enheter som använder Precise identifieringsmjukvara för mobila enheter, samt licensavgifter och avgifter för support och underhåll. För 2020 beräknas de totala intäkterna från Egis uppgå till cirka 60 Mkr.

Read More