News Tag: Regulatory

Precise ingår licensavtal med Isorg för att tillhandahålla en ny teknik för fingeravtryckssensorer till mobilindustrin

Precise har den 23 december 2022 ingått ett kommersiellt licensavtal med Isorg, en Frankrike-baserad ledare inom organiska optiska sensorer, för att tillhandahålla en ny fingeravtrycksteknologi till mobilindustrin. Under den inledande avtalsperioden fram till slutet av 2024 kommer Precise att erhålla minst cirka 11 MSEK i fasta licens- och supportavgifter. Precise kommer vidare att erhålla framtida royalties baserat på det faktiska antalet fingeravtryckssensorer när de säljs och installeras i mobiltelefoner.

Read More

Precise enters into license agreement with Isorg to provide a new technology of fingerprint sensors to the mobile industry

Precise has on 23 December 2022 entered into a commercial licensing agreement with Isorg, a France-based leader in organic optical sensors, to provide a new fingerprint technology to the mobile industry. Under the initial agreement period until end of 2024, Precise will receive minimum approximately SEK 11 million in fixed license and support fees. In addition, Precise will receive future royalties based on the actual number of fingerprint sensors when they are sold and installed in mobile phones.

Read More

Förändringar i Precise Biometrics ledningsgrupp

Fredrik Sjöholm har idag meddelat sin avsikt att gå mot nya utmaningar utanför Precise för att anta en VD-roll i ett annat bolag, och kommer därmed att lämna rollen som vice VD och CCO Algo för Precise. Fredrik kommer att kvarstå i sin roll under sin uppsägningstid som uppgår till sex månader.

Read More

Changes in Precise Biometrics’ management team

Fredrik Sjöholm has today announced his intention to pursue new challenges outside of Precise to assume the role as CEO for another company, and thereby leaving the role as EVP and CCO Algo for Precise. Fredrik will remain in his role during his notice period, which amounts to six months.

Read More