News Tag: Annual

MARKNADSFÖRÄNDRINGAR GER NYA MÖJLIGHETER

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN JANUARI – DECEMBER 2017FJÄRDE KVARTALETNettoomsättningen för kvarvarande verksamhet uppgick till 14,2 Mkr (20,8).Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet för kvartalet uppgick till -5,3 Mkr (4,4).Periodens resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till -12,0 Mkr (4,4).Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet uppgick till -0,03 kr (0,01).Resultat per aktie för total verksamhet uppgick till -0,03 kr (0,01).Kassaflödet […]

Read More

CHANGING MARKET CONDITIONS PROVIDES NEW OPPORTUNITIES

YEAR-END REPORT FOR THE PERIOD JANUARY TO DECEMBER 2017 FOURTH QUARTER  Net sales for the remaining operation totaled SEK 14.2 (20.8) million.The operating profit/loss for the remaining operation for the quarter totaled SEK -5.3 (4.4) million.The profit/loss for the period for the remaining operation totaled SEK -12.0 (4.4) million.Earnings per share for the remaining operation totaled […]

Read More