News Tag: Yearend

NY LEDNINGSGRUPP OCH POSITIVT EBITDA I Q4

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN JANUARI – DECEMBER 2023  FJÄRDE KVARTALET    Nettoomsättningen uppgick till 20,3 Mkr (19,3) EBITDA uppgick till 0,6 Mkr (-2,0) Rörelseresultatet uppgick till -5,4 Mkr (-7,8) Periodens resultat uppgick till -5,0 Mkr (-9,3) Resultat per aktie uppgick till -0,1 kr (-0,2) Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,8 Mkr (0,3) Likvida medel […]

Read More

NEW GROUP EXECUTIVE TEAM AND POSITIVE EBITDA IN Q4

YEAR-END REPORT FOR THE PERIOD JANUARY TO DECEMBER 2023  FOURTH QUARTER    Net sales totaled SEK 20.3 (19.3) million. EBITDA totaled SEK 0.6 (-2.0) million. The operating profit/loss for the quarter totaled SEK -5.4 (-7.8) million. Earnings for the period totaled SEK -5.0 (-9.3) million. Earnings per share totaled SEK -0.1 (-0.2). Cash flow from […]

Read More