News Tag: Interim

Precise Biometrics: FORTSATTA SATSNINGAR INOM NYA PRODUKTOMRÅDET DIGITAL IDENTITET

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN JANUARI – DECEMBER 2018FJÄRDE KVARTALET  Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet uppgick till 13,9 Mkr (14,2). Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet uppgick till -14,3 Mkr (-5,3).  Resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till -15,0 Mkr (-12,0).  Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet uppgick till -0,04 kr (-0,03).  Resultat per aktie för total verksamhet uppgick till -0,04 […]

Read More

Precise Biometrics: CONTINUED EFFORTS WITHIN NEW PRODUCT AREA DIGITAL IDENTITY

YEAR-END REPORT FOR THE PERIOD JANUARY TO DECEMBER 2018 FOURTH QUARTER  Net sales for the remaining operation totaled SEK 13.9 (14.2) million. The operating profit/loss for the remaining operation totaled SEK -14.3 (-5.3) million.  The profit/loss for the remaining operation totaled SEK -15 (-12.0) million.  Earnings per share for the remaining operation totaled SEK -0.04 (-0.03).  […]

Read More