News Tag: IR

STÄRKT LEDNINGSGRUPP OCH NYA LICENSAVTAL

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI – SEPTEMBER 2023 TREDJE KVARTALET Nettoomsättningen uppgick till 17,7 Mkr (18,8)  EBITDA uppgick till -1,1 Mkr (-1,8)  Rörelseresultatet uppgick till -7,3 Mkr (-7,3)  Periodens resultat uppgick till -7,7 Mkr (-7,4)  Resultat per aktie uppgick till -0,1 kr (-0,2)  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7,5 Mkr (-7,0)  Likvida medel uppgick […]

Read More

GROUP EXECUTIVE STRENGTHENED AND NEW LICENSING AGREEMENTS

INTERIM REPORT FOR THE PERIOD JANUARY TO SEPTEMBER 2023 THIRD QUARTER Net sales totaled SEK 17.7 (18.8) million.  EBITDA totaled SEK -1.1 (-1.8) million.  The operating profit/loss totaled SEK -7.3 (-7.3) million.  Earnings for the period totaled SEK -7.7 (-7.4) million. Earnings per share totaled SEK -0.1 (-0.2).  Cash flow from operating activities totaled SEK […]

Read More

Sarandis Kalogeropoulos new CCO for the Digital Identity Business Area

Precise Biometrics has recruited Sarandis Kalogeropoulos as Chief Commercial Officer (CCO) for the Digital Identity business area. Sarandis has been involved with the company as a consultant since 2019 and has over 20 years of experience working with business development and sales for technology companies. He will also become part of the management team for […]

Read More

Sarandis Kalogeropoulos ny CCO för affärsområdet Digital Identity

Precise Biometrics har rekryterat Sarandis Kalogeropoulos till Chief Commercial Officer (CCO) för affärsområdet Digital Identity. Sarandis har varit engagerad i bolaget som konsult sedan 2019 och har över 20 års erfarenhet av att arbeta med affärsutveckling och försäljning i teknikbolag. Han kommer även bli en del av ledningsgruppen för Precise Biometrics. Sarandis Kalogeropoulos har arbetat […]

Read More

Precise Biometrics bjuder in till videopresentation av rapporten för Q3 2023

Precise Biometrics släpper sin delårsrapport för Q3 2023 fredagen den 10 november kl. 08:00. Bolaget kommer samtidigt att publicera videointervjuer med VD Joakim Nydemark samt CFO Annika Freij där de kommenterar rapporten. Utöver intervjuerna, finns möjlighet att delta i en livesänd frågestund med Joakim Nydemark och Annika Freij på rapportdagen med start kl. 10:00. Intervjuerna […]

Read More

Precise Biometrics utser Fredrik André till CMO

Precise Biometrics har utsett Fredrik André till Chief Marketing Officer (CMO). Fredrik kommer även bli en del av ledningsgruppen för Precise Biometrics. Han kommer närmast från rollen som CMO på Avensia, ett expertbolag inom modern handel. Fredrik har 25 års erfarenhet av global B2B-marknadsföring från tillväxtföretag inom teknik- och SaaS-området, senast som CMO på Avensia. […]

Read More

Precise Biometrics appoints Fredrik André as CMO

Precise Biometrics has appointed Fredrik André to the position of Chief Marketing Officer (CMO). Fredrik will also be part of the management team for Precise Biometrics. He was most recently CMO at Avensia, an expert company in modern commerce. Fredrik has 25 years of experience in global B2B marketing from growth companies in the technology […]

Read More

Henrik Winberg is Appointed CCO for the Algo Business Area

Precise Biometrics has recruited Henrik Winberg to the role of CCO for the Algo business area. Henrik will also become part of the management team for Precise Biometrics. Henrik was most recently employed by the tech company Dlaboratory Sweden AB (dLAB), where he held roles such as COO and Head of Sales. In addition to […]

Read More

Henrik Winberg utses till CCO för affärsområdet Algo

Precise Biometrics har rekryterat Henrik Winberg till rollen som CCO för affärsområdet Algo. Henrik kommer även bli en del av ledningsgruppen för Precise Biometrics. Henrik kommer närmast från tech-bolaget Dlaboratory Sweden AB (dLAB) där han haft roller som COO och Head of Sales. Utöver dLAB har Henrik Winberg över femton års samlad erfarenhet av internationell […]

Read More