News Tag: IR

INCREASED REVENUE AND POSITIVE EBITDA

INTERIM REPORT FOR THE PERIOD JANUARY TO MARCH 2024 FIRST QUARTER   Net sales totaled SEK 21.7 (19.2) million. EBITDA totaled SEK 3.1 (–0.6) million. The operating profit/loss for the quarter totaled SEK –2.8 (–6.9) million. Earnings for the period totaled SEK –3.0 (–6.9) million. Earnings per share totaled SEK –0.0 (–0.2). Cash flow from […]

Read More

ÖKAD OMSÄTTNING OCH POSITIVT EBITDA

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI – MARS 2024 FÖRSTA KVARTALET   Nettoomsättningen uppgick till 21,7 Mkr (19,2) EBITDA uppgick till 3,1 Mkr (-0,6) Rörelseresultatet uppgick till -2,8 Mkr (-6,9) Periodens resultat uppgick till -3,0 Mkr (-6,9) Resultat per aktie uppgick till -0,0 kr (-0,2) Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,8 Mkr (-5,8) Likvida medel […]

Read More

Kallelse till årsstämma i Precise Biometrics AB

Precise Biometrics AB, org.nr 556545-6596, med säte i Lund, kallar till årsstämma onsdagen den 22 maj 2024 kl. 14.00 på Ideon Gateway, Scheelevägen 27 i Lund. Rätt att delta i årsstämman och anmälanDen som vill delta i årsstämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen […]

Read More

Notice of Annual General Meeting in Precise Biometrics AB

Precise Biometrics AB, Reg. No. 556545-6596, with its registered office in Lund, Sweden, gives notice of the Annual General Meeting to be held on Wednesday 22 May 2024 at 2.00 p.m. at Ideon Gateway, Scheelevägen 27 in Lund, Sweden. Right to participate in the Annual General Meeting and notice of participationA shareholder who wishes to […]

Read More

Precise Biometrics årsredovisning 2023

Precise Biometrics årsredovisning för 2023 har idag publicerats på bolagets webbplats. Årsredovisningen finns tillgänglig på: https://precisebiometrics.com/wp-content/uploads/2024/04/Arsredovisning-Precise-Piometrics-2023.pdf Kontakter Joakim Nydemark, VDE-mail: joakim.nydemark@precisebiometrics.com Om oss Precise Biometrics AB (publ) ("Precise”) är en global leverantör av identifieringsmjukvara. Företaget erbjuder produkter inom olika applikationsområden som möjliggör för användare att – genom sin egen biometri – identifiera sig på ett bekvämt och säkert sätt. Precise […]

Read More

Precise Biometrics Annual Report 2023

The 2023 Annual Report for Precise Biometrics has today been published on the company’s website. The Annual Report is available here: https://precisebiometrics.com/wp-content/uploads/2024/04/Annual-Report-Precise-Biometrics-2023.pdf Contacts Joakim Nydemark, CEO E-mail: joakim.nydemark@precisebiometrics.com About Us Precise Biometrics AB (publ) (“Precise”) is a global pioneer in biometric technology. The company offers products in various areas of application that enable users – […]

Read More

Precise Biometrics fördjupar partnerskapet med Flowscape Technology och tecknar nytt kundavtal

Precise Biometrics, en global pionjär inom biometriska IT-säkerhetslösningar, har tecknat ett utökat samarbetsavtal med Flowscape Technology, ett börsnoterat fastighetsteknikföretag. Avtalet ger Flowscape rätten att sälja Precise Biometrics besökshanteringssystem – YOUNiQ Visit* – globalt. Avtalet innebär en väsentlig utökning av Precise Biometrics internationella återförsäljarnätverk för YOUNiQ Visit. Sedan 2023 har Precise Biometrics ett strategiskt samarbete med […]

Read More

Precise Biometrics Signs New Customer and Deepens Partnership with Flowscape Technology

Precise Biometrics, a global pioneer in biometric IT security solutions, has signed an extended cooperation agreement with Flowscape Technology, a listed property-technology company. The agreement provides Flowscape the right to sell Precise Biometrics' visitor management system – YOUNiQ Visit* – in all Flowscape's markets, which will significantly extend Precise Biometrics’ international reseller network for YOUNiQ […]

Read More