News Tag: News

Precise ingår licensavtal med Isorg för att tillhandahålla en ny teknik för fingeravtryckssensorer till mobilindustrin

Precise har den 23 december 2022 ingått ett kommersiellt licensavtal med Isorg, en Frankrike-baserad ledare inom organiska optiska sensorer, för att tillhandahålla en ny fingeravtrycksteknologi till mobilindustrin. Under den inledande avtalsperioden fram till slutet av 2024 kommer Precise att erhålla minst cirka 11 MSEK i fasta licens- och supportavgifter. Precise kommer vidare att erhålla framtida royalties baserat på det faktiska antalet fingeravtryckssensorer när de säljs och installeras i mobiltelefoner.

Read More

Precise enters into license agreement with Isorg to provide a new technology of fingerprint sensors to the mobile industry

Precise has on 23 December 2022 entered into a commercial licensing agreement with Isorg, a France-based leader in organic optical sensors, to provide a new fingerprint technology to the mobile industry. Under the initial agreement period until end of 2024, Precise will receive minimum approximately SEK 11 million in fixed license and support fees. In addition, Precise will receive future royalties based on the actual number of fingerprint sensors when they are sold and installed in mobile phones.

Read More

Precise starts cooperation with CanvasBio to develop sensors for laptops

Precise has entered a development partnership with CanvasBio, a Korean manufacturer of fingerprint sensors, to jointly develop a fingerprint module for use in laptops. The module is being developed with sensors from CanvasBio integrated with the Precise BioMatch algorithms. The partnership is part of the growth strategy for Precise Algo business unit, which includes building new partnerships with additional sensor vendors and growing in new verticals.

Read More

Precise inleder samarbete med CanvasBio för att utveckla sensorer till bärbara datorer

Precise har inlett ett samarbete med CanvasBio, en koreansk tillverkare av fingeravtryckssensorer, om att tillsammans utveckla en fingeravtrycksmodul för användning i bärbara datorer. Modulen utvecklas med sensorer från CanvasBio integrerad med Precise BioMatch algoritmer. Samarbetet är en del av tillväxtstrategin inom Algo där bolaget bland annat arbetar med att bygga nya partnerskap med fler sensorleverantörer samt växa inom nya vertikaler.

Read More