Ändring av antalet aktier och röster i Precise Biometrics

Som tidigare kommunicerats har antalet aktier och röster i Precise Biometrics ökat efter genomförd nyemission. Med hänvisning till 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument meddelas härmed att under juni 2013 är ökningen enligt följande.

Före nyemissionen fanns sammanlagt 264 523 168 aktier i Precise Biometrics, motsvarande samma antal röster. Antalet aktier och röster ökade genom nyemissionen med 58 782 926. Efter nyemissionen finns per den 28 juni 2013 sammanlagt 323 306 094 aktier och röster i bolaget.

Detta pressmeddelande innehåller information som Precise Biometrics är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för publicering kl. 08.30 den 28 juni 2013.
  
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION
Thomas Marschall, VD och koncernchef, Precise Biometrics AB
Telefon; 046 31 11 10 eller 0734 35 11 10 , E-post; thomas.marschall@precisebiometrics.com 

Patrik Norberg, CFO, Precise Biometrics AB
Telefon; 046 46 31 11 47 eller 046 734 35 11 47 , E-mail; patrik.norberg@precisebiometrics.com

Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar för igenkänning av fingeravtryck och för att säkerställa människors identitet. Med spetskompetens inom fingeravtrycksbiometri erbjuder Precise Biometrics snabb, exakt och säker verifiering av en person.
Tekniken kan användas för ID-, företags- och bankkort samt för tillgång till mobila lösningar, datorer och nätverk. Precise Biometrics levererar sina lösningar till företag och myndigheter över hela världen och företagets teknik är licensierad till nära 160 miljoner användare.

Mer information finns på www.precisebiometrics.com