Ändring av antalet aktier och röster i Precise Biometrics

Som tidigare kommunicerats har antalet aktier och röster i Precise Biometrics ökat efter genomförd nyemission. Med hänvisning till 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument meddelas härmed att under oktober 2012 är ökningen enligt följande.

Före nyemissionen fanns sammanlagt 188 945 120 aktier i Precise Biometrics, motsvarande samma antal röster. Antalet aktier och röster ökade genom nyemissionen med 75 578 048. Efter nyemissionen finns per den 31 oktober 2012 sammanlagt 264 523 168 aktier och röster i bolaget.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Precise Biometrics AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearing verksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 oktober 2012 kl.08:00.