Ändring av antalet aktier och röster i Precise Biometrics

Som tidigare kommunicerats har antalet aktier och röster i Precise Biometrics ökat efter genomförd nyemission. Med hänvisning till 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument meddelas härmed att under juni 2011 är ökningen enligt följande.

Före nyemissionen fanns sammanlagt 134 960 800 aktier i Precise Biometrics, motsvarande samma antal röster. Antalet aktier och röster ökade genom nyemissionen med 53 984 320. Efter nyemissionen finns per den 20 juni 2011 sammanlagt 188 945 120 aktier och röster i bolaget.