Ändring av antalet aktier och röster i Precise Biometrics

Som offentliggjordes den 29 november 2021 har Precise Biometrics genomfört en riktad nyemission till svenska och internationella professionella investerare och family offices vilket har inneburit en ökning av det totala antalet aktier och röster med 28 750 000. Därutöver har Precise Biometrics, som offentliggjordes den 30 november 2021, genomfört en kvittningsemission i samband med förvärvet av EastCoast Solutions AB och Besökssystem Sverige AB, vilket har inneburit en ökning av det totala antalet aktier och röster med 6 982 473. De nya aktierna registrerades vid Bolagsverket i början av december 2021.

Före genomförandet av nyemissionerna fanns det sammanlagt 360 231 467 aktier och röster i Precise Biometrics. Per den 30 december 2021 finns det sammanlagt 395 963 940 aktier och röster i bolaget.