Ändring av antalet aktier och röster i Precise Biometrics

Till följd av att den sammanläggning (1:10) som beslutades av årsstämman den 19 maj 2022 nu har genomförts har antalet aktier och röster i Precise Biometrics minskat med 356 367 546. Före genomförandet av sammanläggningen fanns det sammanlagt 395 963 940 aktier och röster i Precise Biometrics. Per den 30 juni 2022 uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 39 596 394.

Bolagets aktiekapital är oförändrat 11 878 918,20 kronor och aktiens kvotvärde har ändrats från 0,03 kronor till ca 0,3 kronor.