Ändring av antalet aktier och röster i Precise Biometrics

Som offentliggjordes den 14 december 2016 har Precise Biometrics genomfört en riktad emission om 14 925 373 aktier till en grupp svenska och internationella kvalificerade investerare.

Före nyemissionen fanns sammanlagt 345 306 094 aktier i Precise Biometrics, motsvarande samma antal röster. Efter nyemissionen finns det per den 30 december 2016 sammanlagt 360 231 467 aktier och röster i bolaget.

Denna information är sådan information som Precise Biometrics AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 december 2016 klockan 08:00 CET.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Håkan Persson, VD, Precise Biometrics
Telefon; 046 31 11 05 alt 0734 35 11 05
E-mail; hakan.persson@precisebiometrics.com 

OM PRECISE BIOMETRICS
Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar bekväm och säker autentisering av människors identitet. Vi utvecklar och säljer fingeravtrycksmjukvara och mobila smartkortsläsare som levererar marknadens bästa användarupplevelse och säkerhet. Våra lösningar används hundratals miljoner gånger varje dag av människor över hela världen och marknadsförs tillsammans med starka partners. Mer information finns på: precisebiometrics.com