En av USA:s största mobiloperatörer börjar sälja Precise Biometrics Tactivo i första kvartalet

Operatören har lagt en första order på 5 000 Tactivo med leverans i mars

I första kvartalet kommer operatören att börja erbjuda sina många myndighets- och företagskunder i USA tillgång till Tactivo. Genom deras omfattande säljorganisation kommer det ge Tactivo stark exponering på en av Precise Biometrics kärnmarknader. Operatören kommer att lansera och offentliggöra sina initiativ senare i mars månad.

Tactivo kommer att möjliggöra för operatörens kunder att uppfylla myndigheternas PIV-krav ("personal identity verification") vid fjärranslutning på mobila enheter. En viktig bakgrund till avtalet är att nya krav på personlig identitetskontroll väntas införas innan det statliga budgetåret löper ut i september 2013. PIV-kraven ska gälla för all användning av mobila enheter bland statligt anställda och underleverantörer till statliga myndigheter. PIV-kraven har direkt koppling till några av de initiativ för ökad it-säkerhet som även betonades av president Obama i sitt tal till nationen i februari, något som vittnar om hur viktig denna fråga är för den amerikanska staten. Vi förväntar oss att detta fortsätter att vara ett viktigt fokusområde in de amerikanska myndigheterna under de kommande åren, trots de nuvarande minskningar av de offentliga utgifterna.

Precise Biometrics koncernchef och vd, Thomas Marschall, säger: "Vi anser att avtalet med denna ledande operatör, som inom kort kommer att namnges, är ett viktigt genombrott och ett mycket starkt stöd för våra Tactivo-produkter. Operatören har större resurser för marknadsföring och försäljning än någon annan i branschen och vi har därför mycket höga förväntningar på samarbetet, särskilt med tanke på hur stor den offentliga marknaden är i USA."

I nuläget är det totalt cirka 5,6 miljoner statligt anställda och underleverantörer som PIV-kraven kommer att gälla för. De flesta av dem har redan fått ett PIV-kort och kommer att omfattas av de nya bestämmelserna för mobila enheter som används på distans.

Thomas Marschall fortsätter: "De amerikanska myndigheternas åtgärder för att uppfylla de nya kraven blir en viktig grundpelare i vår strategi för Tactivo under 2013 och framåt. Vår ambitiösa produktplan omfattar bland annat lanseringen av Tactivo för Android och andra plattformar under de närmaste kvartalen. Vi kommer därför snart att kunna erbjuda vår produkt för samtliga mobila enheter som de statsanställda i USA använder. Vi anser oss därför vara marknadsledande inom mobila smartkortsläsare. Även utanför de amerikanska myndighetssegmenten fortsätter vi se en stark och positiv utveckling, vilket vi bedömer kommer materialiseras nu under våren."

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Precise Biometrics AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearing verksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 mars 2013 kl. 13:00.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION
Thomas Marschall, VD och koncernchef, Precise Biometrics AB
Telefon; 046 31 11 10 eller 0734 35 11 10 ,E-post; thomas.marschall@precisebiometrics.com 

Patrik Norberg, CFO, Precise Biometrics AB
Telefon; 046 46 31 11 47 eller 046 734 35 11 47 ,E-mail; patrik.norberg@precisebiometrics.com

Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar för igenkänning av fingeravtryck och för att säkerställa människors identitet. Med spetskompetens inom fingeravtrycksbiometri erbjuder Precise Biometrics snabb, exakt och säker verifiering av en person.
Tekniken kan användas för ID-, företags- och bankkort samt för tillgång till mobila lösningar (smart phones och surfplattor), datorer och nätverk. Precise Biometrics levererar sina lösningar till företag och myndigheter över hela världen och företagets teknik är licensierad till nära 160 miljoner användare.

Mer information finns på www.precisebiometrics.comoch www.idApps.com (https://www.precisebiometrics.com)