Etienne Veber tillträder som Chief Commercial Officer på Precise Biometrics

Precise Biometrics har nöjet att meddela att Etienne Veber tillträder tjänster som Chief Commercial Officer och Executive Vice President i bolaget. Etienne Veber kommer också att ingå i företagets ledningsgrupp.

Etienne kommer att vara stationerad vid Precise Biometrics amerikanska dotterbolag. Han kommer att ha ett globalt ansvar för försäljning, marknad, affärsutveckling och produktledning.

Etienne har en mycket gedigen erfarenhet av ledarskap från flera ledande välkända amerikanska företag. Etienne har fransk bakgrund, men har levt en stor del av sitt liv i USA.

"Som en mycket viktig milstolpe i våra ambitiösa tillväxtplaner, är jag mycket glad över att Etienne Veber tillträder rollen som Chief Commercial Officer och Executive Vice President. Rekryteringen ligger helt i linje med våra ambitiösa globala säljplaner med huvudfokus på den amerikanska marknaden", säger Thomas Marschall, VD och koncernchef på Precise Biometrics.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Precise Biometrics AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearing verksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 maj 2012 kl. 11:00