EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PRECISE BIOMETRICS AB (publ)

Precise Biometrics håller extra bolagsstämma tisdagen den 11 september 2012, kl 16.00 i bolagets lokaler, Scheelevägen 30 i Lund.

Förteckning över de ärenden som föreslås förekomma på bolagsstämman intas i officiell kallelse som bifogas detta pressmeddelande och som publiceras den 13 augusti 2012 i Post- och Inrikes Tidningar samt på Precise Biometrics webbplats. Att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet den 13 augusti 2012.

Som framgår av kallelsen föreligger följande förslag till ärenden på bolagsstämman:

 
Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare.

Godkännande av styrelsens förslag om incitamentsprogram till ledande befattningshavare och övrig personal genom utgivande av teckningsoptioner.

I övrigt hänvisas till den bifogade kallelsen.
 

Detta pressmeddelande innehåller information som Precise Biometrics är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering kl. 11.00 den 9 augusti 2012.

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION
Thomas Marschall, VD och koncernchef, Precise Biometrics AB
Telefon; 046 31 11 10 eller 0734 35 11 10 , E-post; thomas.marschall@precisebiometrics.com 

Patrik Norberg, CFO, Precise Biometrics AB
Telefon; 046 46 31 11 47 eller 046 734 35 11 47, E-mail; patrik.norberg@precisebiometrics.com
Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar för igenkänning av fingeravtryck och för att säkerställa människors identitet. Med spetskompetens inom fingeravtrycksbiometri erbjuder Precise Biometrics snabb, exakt och säker verifiering av en person.
Tekniken kan användas för ID-, företags- och bankkort samt för tillgång till mobila lösningar, datorer och nätverk. Precise Biometrics levererar sina lösningar till företag och myndigheter över hela världen och företagets teknik är licensierad till nära 160 miljoner användare.

Mer information finns på www.precisebiometrics.com