Förändring i Precise Biometrics ledningsgrupp

Precise Biometrics CFO Annika Freij har idag meddelat sin avsikt att gå mot nya utmaningar utanför bolaget och kommer därmed att lämna rollen som CFO under 2024. Annika kommer att kvarstå i sin roll under sin uppsägningstid som uppgår till 6 månader. En rekryteringsprocess för att hitta en ny CFO har inletts.

Joakim Nydemark, VD för Precise Biometrics, kommenterar:
”Jag vill tacka Annika för hennes insatser för Precise Biometrics räkning och det goda samarbete vi har haft. Annika har varit en viktig del i den resa bolaget gjort de senaste åren, inte minst genom sitt arbete med att kapitalisera upp bolaget och framgångsrikt lansera kostnadsbesparingar och effektiviseringar som möjliggjort bolagets nya kommersialiseringsfas. Jag önskar henne lycka till i sina framtida uppdrag.”