Förändring i Precise Biometrics Valberedning

Uno Jonsson, representerande HJ Byggkonsulter AB, tar plats i Precise Biometrics valberedning.

Enligt av årsstämman beslutade principer för utseende av valberedning ska ledamot lämna valberedningen om aktieägaren inte längre är en av de tre största accepterande aktieägarna. Eftersom Skagen Fonder som ett led i sin löpande förvaltning har avyttrat sitt innehav i Precise Biometrics lämnar deras representant Ole Soeberg valberedningen och förfrågan har gått till HJ Byggkonsulter som har accepterat.

Valberedningen består därefter av Torgils Knutsson Bonde, Robert Andersson, Uno Jonsson och Torgny Hellström.För mer information besök https://www.precisebiometrics.com/sv/investors-valberedning