Förändringar i Precise Biometrics ledningsgrupp

Fredrik Sjöholm har idag meddelat sin avsikt att gå mot nya utmaningar utanför Precise för att anta en VD-roll i ett annat bolag, och kommer därmed att lämna rollen som vice VD och CCO Algo för Precise. Fredrik kommer att kvarstå i sin roll under sin uppsägningstid som uppgår till sex månader.

”Jag vill tacka Fredrik för hans insatser för Precise, de utbyten vi haft under året och hans bidrag till Algo-affären. Jag och hela Precise teamet, inklusive alla våra säljkontor runtomkring i världen, lyckönskar honom i sitt framtida uppdrag”, säger Patrick Höijer, VD för Precise.

”Jag är nöjd och stolt över den resa jag haft med Precise-teamet, våra kunder och partners. Precise har ett världsledande erbjudande inom fingeravtrycksteknologi och jag är övertygad om att bolaget kommer fortsätta att kapitalisera på den positionen, både inom existerande och nya marknader och produktområden framöver”, säger Fredrik Sjöholm, avgående vice VD och CCO Algo för Precise.