Förändringar i Precise Biometrics ledningsgrupp

Efter tidigare kommunicerade förändringar i bolagets amerikanska säljorganisation och för att möta de marknadskrav som bolaget står inför har Precise Biometrics (https://www.precisebiometrics.com/) ( http://Biometrics (https://www.precisebiometrics.com/) ) gjort förändringar i ledningsgruppen.

Ledningsgruppen utgörs nu av Thomas Marschall, VD; Patrik Lindeberg, COO; Patrik Norberg, CFO samt Anna Herdenberg, Corporate Counsel, som är ny medlem i ledningsgruppen.

Anna Herdenberg har arbetat som bolagets jurist sedan 2008.

Patrik Lindeberg som tidigare hade rollen som CTO and Vice President, R&D har fått en ny och utökad roll. Som Chief Operating Officer (COO) kommer han ansvara för koncernens operativa verksamhet. Detta innebär bland annat att försäljning, produktutveckling och marknadskommunikation nu är samlat under en och samma funktion vilket innebär stora fördelar när det gäller prioritering, samordning och effektivitet.

Den tidigare försäljningschefen Andre Smith-Nielsen har lämnat bolaget.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Precise Biometrics AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 september 2013 kl. 14:00.