Förbättrat resultat 2010 – nu satsar Precise Biometrics även på mobila lösningar

Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596
Bokslutskommuniké för perioden januari – december 2010
  • Koncernens nettoomsättning för året uppgick till 44,9 Mkr (68,7) och för fjärde kvartalet till 6,3 Mkr (32,1).
  • Resultatet för räkenskapsåret uppgick till -14,6 Mkr (-21,8) efter skatt och för fjärde kvartalet till -4,4 Mkr (2,8).
  • Resultat per aktie för räkenskapsåret uppgick till -0,11 kr (-0,19) och för fjärde kvartalet till -0,03 kr (0,02).
  • Likvida medel uppgick vid räkenskapsårets slut till 24,5 Mkr (40,9).

Väsentliga händelser under året

  • Den nigerianska partnern Interswitch rullar ut ett delstats-ID med teknik från Precise Biometrics. Projektet är det första av sitt slag i världen eftersom ID-kortet även kan användas för e-betalning.
  • Precise Biometrics fick två uppföljningsorder på hårdvara totalt värda 6,7 Mkr i ett Match-on-Card-projekt för myndighetsanställda från en befintlig kund i Mellanöstern.
  • Precise Biometrics har lanserat flera produkter under året. Bland de nya produkterna finns exempelvis ett verktyg för integration av standardiserad Match-on-Card – Precise BioMatch™ ISO Match-on-Card; ett integrationsverktyg för standardiserad fingeravtrycksigenkänning för både PC och Mac – Precise BioMatch™ ANSI 378 samt en logonprodukt med fingeravtrycksigenkänning för Windows 7 – Precise BioMatch™ Logon for Windows 7.
  • Precise Biometrics har under 2010 påbörjat att omorganisera säljorganisationen som ett resultat av ökade affärsmöjligheter och för att skapa en mer kundorienterad verksamhet. Den nya säljorganisation gäller från 1 januari 2011 och består av tre affärsområden: IAM, Access Solution samt Mobile. Mobile är ett helt nytt strategiskt viktigt affärsområde. Precise Biometrics kommer inom detta område att fokusera på lösningar för SmartPhone- och TabletPC- marknaderna.

Väsentliga händelser efter årets slut

· Precise Biometrics lanserar en ny familj av fingeravtrycksläsare, Precise Sense™, riktade mot bank och företagssegmenten. Fokus är på kostnadseffektivitet, användarvändlighet och valbarhet.