Förtydligande av nyhet om att Precise BioMatch Embedded integrerats i kreditkort

Precise Biometrics meddelade tidigare idag på bolagets hemsida att Precise BioMatch™ Embedded, bolagets algoritmlösning för fingeravtrycksigenkänning i produkter med små sensorer och begränsade plattformar, integrerats i ett Kona-i kreditkort genom samarbete med Fingerprint Cards. Kortet lanserades igår på branschmässan Money 20/20 i Las Vegas.

Precise Biometrics förtydligar att det lanserade kreditkortet inte är kommersialiserat och att integrationen därmed inte har någon finansiell påverkan på bolaget.

Denna information är sådan information som Precise Biometrics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2016, kl 16.30.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Håkan Persson, VD, Precise Biometrics
Telefon; 046 31 11 05 alt 0734 35 11 05
E-mail; hakan.persson@precisebiometrics.com 

OM PRECISE BIOMETRICS
Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar bekväm och säker autentisering av människors identitet, Vi utvecklar och säljer fingeravtrycksmjukvara och mobila smartkortsläsare som levererar marknadens bästa användarupplevelse och säkerhet. Våra lösningar används hundratals miljoner gånger varje dag av människor över hela världen och marknadsförs tillsammans med starka partners. Mer information finns på: precisebiometrics.com