Förtydligande av Precise Biometrics pressmeddelande från den 5 juli 2013

Ändringar av texten återfinns i rubriken, i ingressen samt i uttalandet från VD Thomas Marschall.

Precise Biometrics erhåller ordrar med ett totalvärde av 9,9 Mkr

Precise Biometrics har fått ordrar på hårdvara med ett totalt värde av 9,9 Mkr. Ordrarna är uppföljningsordrar från en befintlig kund i Mellanöstern. Leveransen av ordrarna har delats mellan andra och tredje kvartalet 2013. 6,5 Mkr av ordrarna levererades i andra kvartalet.

Leveransen består av Precise Biometrics 200-serie, en kombinerad fingeravtrycks- och smartkortläsare som ska användas tillsammans med Precise Match-on-Card™ i ett pågående ID-kortsprojekt för myndighetsanställda.

Myndigheten är kund hos Precise Biometrics sedan 2004 då den första volymordern av fingeravtrycksläsare levererades till ID-kortsprogrammet. Sedan dess har Precise Biometrics levererat läsare på regelbunden basis.

Precise Biometrics koncernchef, Thomas Marschall, säger: "Det är mycket tillfredsställande att se att den här kunden är så nöjd med våra produkter att de återigen återkommer. Även om vårt huvudsakliga fokus ligger inom vårt affärsområde Mobile och Tactivo, tror vi fortfarande att vi kommer att se fortsatt försäljning inom vårt affärsområde IAM. IAM, omfattar inte bara fingeravtrycksläsare som i dessa ordrar från kunden i Mellanöstern, men även licenser och algoritmer."

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Precise Biometrics AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 juli 2013 kl. 11:30.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION

Thomas Marschall, VD och koncernchef, Precise Biometrics AB
Telefon; 046 31 11 10 eller 0734 35 11 10 , E-post; thomas.marschall@precisebiometrics.com 

Patrik Norberg, CFO, Precise Biometrics AB
Telefon; 046 46 31 11 47  eller 046 734 35 11 47 , E-mail; patrik.norberg@precisebiometrics.com

Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar för igenkänning av fingeravtryck och för att säkerställa människors identitet. Med spetskompetens inom fingeravtrycksbiometri erbjuder Precise Biometrics snabb, exakt och säker verifiering av en person.
Tekniken kan användas för ID-, företags- och bankkort samt för tillgång till mobila lösningar (smart phones och surfplattor), datorer och nätverk. Precise Biometrics levererar sina lösningar till företag och myndigheter över hela världen och företagets teknik är licensierad till nära 160 miljoner användare.

Mer information finns på www.precisebiometrics.comoch www.idApps.com (https://www.precisebiometrics.com)