Framgångsrik lansering på den globala marknaden och första Tactivo™ordern för Precise Biometrics

Precise Biometrics AB (PUBL), Org nr 556545-6596
Delårsrapport för perioden januari-juni 2012
  • Koncernens nettoomsättning för delårsperioden uppgick till 11,4 Mkr (9,4)
  • Resultatet för delårsperioden uppgick till -22,8 Mkr (-18,6)
  • Resultat per aktie för delårsperioden uppgick till -0,12 kr (-0,13)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

  • Precise Biometrics produkter för mobil säkerhet för smartphones och surfplattor, Tactivo™, blev certifierad av Apple. Tactivo™ för iPhone och iPad lanserades globalt.

  • Etienne Veber tillträdde tjänsten som Chief Commercial Officer och Executive Vice President i bolaget.

  • Precise Biometrics erhöll sin första Tactivo™-beställning från en av världens största fordonstillverkare. Precise Biometrics förväntar sig att kunden ska ha börjat använda Tactivo™ under det tredje kvartalet 2012, och uppskattar ytterligare order, med en potential på upp till flera tusen enheter, under de följande månaderna.