Genombrott för säkra mobila tjänster inom svensk vård

Precise Biometrics smartkortläsare Tactivo™ har blivit godkänd för användning med vårdsystemet Pascal, ett nationellt ordinationsverktyg för dosläkemedel som används av sjuksköterskor, läkare och barnmorskor.

Lösningen med Tactivo ger vårdpersonal snabb och säker åtkomst till ordinationsverktyget Pascal från iPhone och iPad genom inloggning med SITHS-kortet, en tjänstelegitimation inom svensk vård. Totalt används Pascal av över 50 000 användare inom kommun och privata vårdgivare för fördelning av medicin i påsar.
"Godkännandet av en mobil lösning för Pascal är ett genombrott för säkra mobila tjänster inom vården och vi är övertygade om att fler vårdsystem kommer att följa denna utveckling. Det finns många situationer där mobil tillgång till patientinformation innebär stora kvalitetsförbättringar för både personal och patienter, samtidigt som sekretessen skyddas genom säker tvåfaktorsautentisering", säger Håkan Persson, VD för Precise Biometrics.
Lösningen gör det möjligt för vårdgivare att minska dubbelarbete och införa ett effektivare arbetssätt som ger personal tillgång till rätt och säker information oavsett vart de befinner sig.
"Vi har väntat länge på att kunna använda Pascal mobilt och på ett säkert sätt. Genom Tactivo blir det nu möjligt för vår personal att effektivisera sitt arbete ute hos vårdtagarna. Medarbetarna kan öka närvaron hos patienten och slipper åka tillbaka till kontoret för att föra in information om medicinering. Den här lösningen innebär också en höjd patientsäkerhet", säger Lise-Lotte Carlsson, systemförvaltare, Förvaltningen för funktionsstöd på Kungsbacka kommun.
 
Utöver iPhone, iPad och Tactivo, består lösningen av accesstjänsten Mobilt SITHS från Svensk e-identitet och inloggningsapplikationen NetID från SecMaker. Som en del av godkännandeprocessen har Nordic Medtest utvärderat att lösningen följer säkerhetskraven för att hantera patientinformation mobilt.
Pascal ägs och administreras av Inera, landstingens och regionernas e-hälsobolag. Planerad driftstart för lösningen är den 24 april då den blir tillgänglig för samtliga användare av Pascal. För mer information om lösningen för mobil åtkomst till Pascal, vänligen besök https://precisebiometrics.com/mobila-smartkort-losningar-inom-varden/
Om Tactivo
Tactivo är en produktportfölj av smartkortläsare som möjliggör enkel och säker inloggning till bland annat hälso- och vårdsystem från mobila enheter genom smarta kort. Tactivo minskar dubbelarbete för vårdgivare vilket ökar produktiviteten, ger ett effektivare arbetssätt och gör det möjligt för vårdgivarna att spendera mer tid med patienten. Tactivo är designad som ett skyddsskal för iPad och iPhone vilket gör den diskret och användarvänlig. Den finns även för Android-enheter. 
 
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Precise Biometrics AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 april 2015 kl. 08.00.
iPhone och iPad är varumärken som ägs av Apple Inc., registrerade i USA och andra länder. iPad Air och iPad mini är varumärken som ägs av Apple Inc.