Genombrottsavtal på licensområdet

PRECISE BIOMETRICS AB (PUBL), ORG NR 556545-6596
DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2013
  • Koncernens nettoomsättning för delårsperioden uppgick till 32,1 Mkr (19,9) och för tredje kvartalet till 6,1 Mkr (8,5).
  • Resultatet för delårsperioden uppgick till -24,2 Mkr (-34,0) och för tredje kvartalet till-10,4 Mkr (-11,2).
  • Resultat per aktie för delårsperioden uppgick till -0,08 kr (-0,18) och för tredje kvartalet till  -0,03 kr (-0,06).
  • Likvida medel uppgick vid delårsperiodens slut till 112,1 Mkr (3,2).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER  KVARTALETS SLUT

· Den första mobiltelefonen som integrerar en sensor från Fingerprint Cards med Precise Biometrics algoritm Precise BioMatch Mobile (https://www.precisebiometrics.com/Precise_BioMatch_Mobile)släpps på den asiatiska marknaden.