HÅKAN PERSSON VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR I PRECISE BIOMETRICS AB

Håkan Persson har utsetts till verkställande direktör för Precise Biometrics med tillträde den 16 juni 2014.

"Håkan har mångårig VD-erfarenhet av att bygga och utveckla verksamheter. Styrelsen är mycket glad över att få Håkan som VD.  Vi är övertygade om att Håkan har rätt bakgrund för att fortsätta driva Precise Biometrics till lönsam tillväxt, ett arbete han påbörjat som interims-VD i bolaget. Håkan kommer till en början fortsätta fokusera på försäljning och Precise Biometrics portfölj av befintliga produkter och tjänster" säger Torgny Hellström, styrelseordförande.

"Precise Biometrics har en unik position i en marknad som är under tillväxt och förändring och jag tycker det är fantastiskt att få vara med i den utvecklingen", säger Håkan Persson.

Håkan Persson är 53 år och civilekonom från Lunds Universitet. Han har en lång och framgångsrik internationell karriär i teknologi- och telekombranschen, bland annat som VD för noterade och onoterade bolag. Håkan är gift och har tre barn.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Precise Biometrics AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 juni 2014 kl. 08.00.