Inbjudan till presentation av bokslutskommuniké för helåret 2022

Den 17 februari 2023 klockan 08.00 offentliggör Precise sin bokslutskommuniké för helåret 2022. VD Patrick Höijer och CFO Annika Freij kommer att presentera resultatet och svara på frågor kl. 10.00 samma dag.

Presentationen kommer att hållas på engelska och kommer kunna följas via webbsändning och telefonkonferens.

För att delta via webbsändning med möjlighet att ställa skriftliga frågor, använd nedanstående länk.
https://ir.financialhearings.com/precise-biometrics-q4-2022

För att delta via telefonkonferens med möjlighet att ställa muntliga frågor, använd nedanstående länk.
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5004321

Frågor kan även lämnas skriftligen till investor@precisebiometrics.com

Presentationsmaterial och länk till en inspelad version av webbsändningen kommer att tillgängliggöras på bolagets hemsida efter presentationen.