Joakim Nydemark utses till VD för Precise Biometrics AB

Patrick Höijer lämnar idag rollen som VD för Precise Biometrics AB (publ) på egen begäran. Styrelsen för Precise har utsett Joakim Nydemark, tidigare vice VD och CCO Algo, till VD som tillträder idag.

”Under sin tid som VD har Patrick bidragit till att stärka Precises ställning och positionera bolaget för lönsam tillväxt. Bolaget har implementerat en framgångsrik omorganisering, utvunnit synergier efter förvärvet av EastCoast – som gör att bolaget har samma kostnadsnivå som före förvärvet – och genomfört en företrädesemission som säkerställer bolagets finansiella ställning. Därtill har nya säljkanaler i USA etablerats och de årliga återkommande intäkterna ökat", säger Torgny Hellström, styrelseordförande i Precise Biometrics.

”Patrick tog själv initiativet att föra en dialog kring hur bolaget bör styras framåt, givet att vi går in i en ny fas, och vilket ledarskap som är bäst lämpat för detta. Patrick landade i beslutet att avsluta sin anställning och kliva ner från rollen som VD. Styrelsen vill ta tillfället i akt och tacka Patrick för hans gedigna arbete och önska honom lycka till i hans framtida åtaganden”, tillägger Torgny Hellström.

Joakim Nydemark, född 1971, har en gedigen branscherfarenhet inom tech, mjukvara och telekom med tidigare ledande befattningar i bolag som Crunchfish, Anoto, TAT och Teleca/Obigo. Joakim är styrelseledamot i Crunchfish AB (publ) och utbildad civilingenjör i elektroteknik på Lunds Tekniska Högskola.

”Joakim har en lång erfarenhet inom branschen och en djup förståelse för vårt bolag och affär. Detta, i kombination med hans ledarskap, har legat till grund för styrelsens bedömning att tillsätta Joakim som ny VD”, fortsätter Torgny Hellström.

”Att ta över rollen som VD är hedrande. Jag är tacksam och förväntansfull över att ha fått förtroendet att fortsätta att bygga Precise. Vi befinner oss i en bra position för att fortsätta utveckla bolaget, med fokus på att vinna nya kunder, öka de återkommande intäkterna och bygga en struktur som möjliggör långsiktig tillväxt”, säger Joakim Nydemark.

Patrick Höijer kommer under uppsägningstiden om sex månader att stå till Precises förfogande och stötta bolaget under en övergångsfas. Avgångsvederlag utgår inte.